Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

Atlas Polskie Powstania Narodowe

ATLAS POLSKICH POWSTAŃ NARODOWYCH DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Okładka - Atlas Polskie Powstania Narodowe

To nasza kolejna propozycja wydawnicza skierowana w szczególności do uczniów z dysfunkcją wzroku oraz dorosłych, niewidomych pasjonatów historii Polski. Wydawnictwo zawiera 13 tyflomap, czyli map barwnych czytanych dotykiem; broszurę brajlowską oraz publikację w powiększonym czarnodruku.

Książka w przyjazny sposób przedstawia tło historyczno-społeczne polskich zrywów niepodległościowych. Wersja HTML publikacji dostępna jest na naszej stronie, link do niej znajduje się pod koniec tej prezentacji. Zeszyt zawiera także wskazówki dotyczące sposobu czytania tyflomap, szczególnie ważne dla niewidomego czytelnika.

Mapy barwno-wypukłe (format A3) opisują poszczególne zrywy niepodległościowe, ich przebieg, zasięg działań, rozmieszczenie wojsk itp.

Broszura brajlowska zawiera opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Poniżej prezentujemy linki do 13 map wraz z komentarzami historycznymi do nich:

 1. 1768-1772 Konfederacja barska
 2. 1794 Powstanie kościuszkowskie
 3. 1806 Powstanie wielkopolskie
 4. 1830-1831 Powstanie listopadowe
 5. 1846 Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 6. 1848 Powstanie wielkopolskie
 7. 1863-1864 Powstanie styczniowe
 8. 1918-1919 Obrona Lwowa
 9. 1918-1919 Powstanie wielkopolskie
 10. 1919 Powstanie sejneńskie
 11. 1919-1921 Powstania śląskie
 12. 1944 Powstanie warszawskie – wybuch
 13. 1944 Powstanie warszawskie – kapitulacja

Jeśli chcą Państwo przeczytać publikację w wersji elektronicznej wystarczy kliknąć tutaj.

Aby pobrać publikację w formacie HTML na swoje urządzenie proszę użyć tego łącza.

Życzymy dobrej lektury.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 79 oraz +48 606 75 75 85.