Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2018 r. - Warszawa Chopina dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach zadania 19) turystyka i krajoznawstwo ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2018-2021 r. - TYFLOSERWIS 2018 - 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017.

2018 - 2019 R. - „Lwów - plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2018 - 2019 r. - Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 037 494,11 zł

2018 R. - II RZECZPOSPOLITA 1918-1939 - ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt realizowany w jest ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest wydanie Atlasu II Rzeczpospolita 1918-1939 dla osób niewidomych i słabowidzących.