Treść strony

2017 R. - Warszawa niepełnosprawnym - niepełnosprawni o Warszawie

Projekt realizowany jest w ramach programu „Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy o stolicy wśród jej młodych mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 R. - BEZ WZROKU MOŻNA TEŻ

Projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Młodzi Obywatele Warszawy w Konkursie Ofert 2016-2017. Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku, szerzenie postaw tolerancji wobec niepełnosprawności, uczenie właściwych form pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałanie stereotypom prowadzącym do marginalizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 r. - Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie pierwszego w kraju „Atlasu historycznego Polski dla niewidomych i słabowidzących”. Wydawnictwo stanowi zestaw barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących zagadnienia Polski pierwszych Piastów po współczesność (łącznie 13 tematów). Do Atlasu dołączona jest książeczka brajlowska z objaśnieniami skrótów brajlowskich.

2016 r. - TYFLOSERWIS 2016 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs XXIV. Celem projektu było zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji: społeczno-prawnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej oraz z zakresu nowych technologii, publikowanych na stronie internetowej www.trakt.org.pl w zakładce Tyfloserwis 2016. Stworzony w ramach projektu nowy dział Dzieje się prezentuje przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

2016r. - PISMO BRAJLA WSPÓŁCZEŚNIE

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs XXIV. Celem projektu było wydanie publikacji naukowo-metodycznej obejmującej szeroko różne aspekty pisma brajla oraz poświęconej polskim skrótom brajlowskim, skierowanej zarówno do osób niewidomych, jak i otoczenia tych osób.