Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Twój 1 procent podatku

Czas rozliczeń podatkowych to dobry czas na pomoc potrzebującym.

Zachęcamy do wsparcia osób niewidomych i słabowidzących za pośrednictwem Fundacji TRAKT.

To proste!

Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wpisać nasz KRS 0000230693 i Państwa 1% podatku dochodowego stanie się realną pomocą udzieloną osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Na co przeznaczyliśmy środki uzyskane w ubiegłych latach z 1% podatku?

Z ich pomocą wydaliśmy pierwszy w kraju „Atlas historyczny Polski dla niewidomych”, który służyć będzie wielu rocznikom uczniów z niepełnosprawnością wzroku, stając się nieodzownym narzędziem dydaktycznym oraz poznawczym dla dorosłych osób, jakiego do tej pory nie było. Atlas trafił do wszystkich 10 ośrodków szkolno – wychowawczych, w których uczy się 2 tysiące dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Publikacja została nagrodzona,  podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, która odbyła się w dniach 2-7 lipca 2017 r.. Atlas zajął II miejsce w kategorii „Educational Cartographic Products”.

Wypracowaliśmy narzędzia wsparcia rozwoju niewidomych dzieci w nauce brajla oraz nauce Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich.

Czyniliśmy świat osób z dysfunkcją wzroku bardziej „widzialnym” poprzez wydawanie map barwno – wypukłych w technologii umożliwiającej niewidomym „zobaczyć dotykiem” to, co niewidoczne dla oczu.

Prowadziliśmy działania zwiększające dostępność stron internetowych oraz innych narzędzi informatycznych dla niewidomych i słabowidzących

A co w roku bieżącym?

Podejmujemy działania zmierzające do wydania pierwszego w kraju barwno-wypukłego Atlasu administracyjnego Polski z podziałem na powiaty. Obecnie niewidomy obywatel nie ma możliwości realnego zapoznania się z podziałem administracyjnym kraju. Chcemy wypełnić tę niszę.

Wszystkich Państwa, widzących i niewidzących, zachęcamy do jego współtworzenia, poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego. Aby zrealizować taki projekt wydawniczy potrzeba ogromnych nakładów finansowych, o których pozyskanie staramy się aktywnie uczestnicząc w różnych konkursach. Wszystkie one jednak wymagają sporego wkładu finansowego od organizacji.

Startujemy też w konkursie historycznym pragnąc zrealizować dwa projekty wydawnicze pt. „Najważniejsze polskie bitwy – Atlas dla niewidomych i słabowidzących” oraz "Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu". Obydwie pozycje byłyby pomocne w nauczaniu historii uczniów z dysfunkcją wzroku. Tu również program konkursowy wymaga od organizacji wysokiego wkładu własnego, finansowego.

Dziękujemy za każdy przekazany 1% podatku.

Aby wypełnić łatwo i bezpłatnie swój roczny PIT, a jednocześnie wesprzeć nas, wystarczy kliknąć tutaj.

 

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.