Treść strony

 

Twój 1 procent podatku

Czas rozliczeń podatkowych to dobry czas na pomoc potrzebującym.

Zachęcamy do wsparcia osób niewidomych i słabowidzących za pośrednictwem Fundacji TRAKT.

To proste!

Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer

KRS 0000230693 i Państwa 1% podatku dochodowego stanie się realną pomocą udzieloną osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Na co przeznaczyliśmy środki uzyskane w ubiegłych latach z 1% podatku?

Z ich pomocą wydaliśmy m.in. pierwszy w kraju „Atlas historyczny Polski dla niewidomych”, który służyć będzie wielu rocznikom uczniów z niepełnosprawnością wzroku, stając się nieodzownym narzędziem dydaktycznym oraz poznawczym dla dorosłych osób, jakiego do tej pory nie było. Atlas trafił m.in. do wszystkich 10 ośrodków szkolno – wychowawczych, w których uczy się 2 tysiące dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Publikacja została nagrodzona podczas Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, która odbyła się w dniach 2-7 lipca 2017 r.. Atlas zajął II miejsce w kategorii „Educational Cartographic Products”.

Wypracowaliśmy narzędzia wsparcia rozwoju niewidomych dzieci w nauce brajla oraz nauce Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich.

Czyniliśmy świat osób z dysfunkcją wzroku bardziej „widzialnym” poprzez wydawanie map i atlasów barwno – wypukłych w technologii umożliwiającej niewidomym „zobaczyć dotykiem” to, co niewidoczne dla oczu.

Prowadziliśmy działania zwiększające dostępność stron internetowych oraz innych narzędzi informatycznych dla niewidomych i słabowidzących.

A co w roku bieżącym?

Niewidomym mieszkańcom Mazowsza zaproponujemy ścieżkę rozwoju społeczno-zawodowego poprzez realizację „projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Będziemy kontynuować wydawnictwo internetowe „Tyfloserwis” dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Podejmiemy m.in. działania zmierzające do wydania pierwszego w kraju barwno-wypukłego Atlasu administracyjnego Polski z podziałem na powiaty. Obecnie niewidomy obywatel nie ma możliwości realnego zapoznania się z podziałem administracyjnym kraju.

Aby zrealizować taki projekt wydawniczy potrzeba ogromnych nakładów finansowych, o których częściowe pozyskanie staramy się uczestnicząc w różnych konkursach. Wszystkie one wymagają sporego wkładu finansowego od organizacji.

Jest jeszcze wiele potrzeb i pomysłów. Mają Państwo wpływ na ich urzeczywistnienie.

Udostępniamy też darmowy program PIT, dedykowany fundacji TRAKT, wystarczy kliknąć tutaj.

Dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie finansowe.

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.