Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Twój 1 procent podatku

Czas rozliczeń podatkowych to dobry czas na pomoc potrzebującym.

Zachęcamy do wsparcia osób niewidomych i słabowidzących za pośrednictwem Fundacji TRAKT.

To proste!

Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym wpisać nasz KRS 0000230693 i Państwa 1% podatku dochodowego stanie się realną pomocą udzieloną osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Na co przeznaczyliśmy środki uzyskane w ubiegłych latach z 1% podatku?

Z ich pomocą w minionym roku wydaliśmy pierwszy w kraju „Atlas historyczny Polski dla niewidomych”, który służyć będzie wielu rocznikom uczniów z niepełnosprawnością wzroku, stając się nieodzownym narzędziem dydaktycznym oraz poznawczym dla dorosłych osób, jakiego do tej pory nie było.

Wypracowaliśmy narzędzia wsparcia rozwoju niewidomych dzieci w nauce brajla oraz nauce Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich.

Czyniliśmy świat osób z dysfunkcją wzroku bardziej „widzialnym” poprzez wydawanie map barwno – wypukłych w technologii umożliwiającej niewidomym „zobaczyć dotykiem” to, co niewidoczne dla oczu.

Prowadziliśmy działania zwiększające dostępność stron internetowych oraz innych narzędzi informatycznych dla niewidomych i słabowidzących

A co w roku bieżącym?

Podejmujemy działania zmierzające do wydania pierwszego w kraju barwno-wypukłego Atlasu administracyjnego Polski z podziałem na powiaty. Obecnie niewidomy obywatel nie ma możliwości realnego zapoznania się z podziałem administracyjnym kraju. Chcemy wypełnić tę niszę.

Wszystkich Państwa, widzących i niewidzących, zachęcamy do jego współtworzenia, poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego. Aby zrealizować taki projekt wydawniczy potrzeba ogromnych nakładów finansowych, o których pozyskanie staramy się aktywnie uczestnicząc w różnych konkursach. Wszystkie one jednak wymagają sporego wkładu finansowego od organizacji.

Startujemy też w konkursie historycznym pragnąc zrealizować dwa projekty wydawnicze pt. „Polskie powstania narodowe – Atlas dla niewidomych i słabowidzących” oraz „Najważniejsze polskie bitwy – Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Obydwie pozycje byłyby pomocne w nauczaniu historii uczniów z dysfunkcją wzroku. Tu również program konkursowy wymaga od organizacji wysokiego wkładu własnego, finansowego.

Młodym Warszawiakom przybliżymy świat osób niewidomych i słabowidzących poprzez realizację projektu „Warszawa niepełnosprawnym – niepełnosprawni o Warszawie”. Uczniom klas szóstych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, klas integracyjnych oraz masowych, gdzie uczą się osoby niepełnosprawne, proponujemy zajęcia warsztatowo-prelekcyjne, które rozszerzą ich wiedzę o stolicy, a także zwrócą uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Dziękujemy za każdy przekazany 1% podatku.

Aby wypełnić łatwo i bezpłatnie swój roczny PIT, a jednocześnie wesprzeć nas, wystarczy kliknąć tutaj.

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.