Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących

Pierwsi uczestnicy projektu są już po szkoleniu wyjazdowym, które odbyło się w dniach 20 – 24 sierpień 2018 r. w urokliwym Centrum Turystyki i Rehabilitacji Krzyżewo. W zjeździe uczestniczyło 19 osób niewidomych i słabowidzących z terenu Mazowsza, z którymi przeprowadzono diagnozę środowiskową oraz psychologiczną. Podczas zjazdu odbyło się grupowe szkolenie z nowoczesnych technik komputerowych, a osobom zainteresowanym udzielono indywidualnego wsparcia z tychże technik. Był też czas na relaks i integrację. Uczestnicy mieli do wyboru jazdę konną, masaż oraz grotę solną. Była też chwila na taniec. Poniżej prezentujemy fotorelację ze szkolenia.