Treść strony

 

Adres i mapa

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

Adres biura

al. Bohaterów Września 9 lok. 104
00 – 973 Warszawa

tel. 22 576 18 78

fundacja@trakt.org.pl
publikacje@trakt.org.pl

 

Rachunek bankowy

Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631

 

Adres do korespondencji

al. Bohaterów Września 9 lok. 104
00 – 973 Warszawa

 

Adres siedziby

ul. Wilcza 70 / 40
00 – 670 Warszawa

 

KRS: 0000230693
REGON: 14012661700000
NIP: 525-23-38-095

 

Mapa – lokalizacja biura Fundacji