Treść strony

 

O fundacji

Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” powołało siedmiu niewidomych fundatorów 17 marca 2005 roku. Ludzie ci postanowili podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. po to, by pokazać na własnym przykładzie, że utrata wzroku nie musi równać się społecznemu wykluczeniu, nie musi być końcem aktywności zawodowej. Wokół idei pomocy niewidomym i słabowidzącym Fundacja „Trakt” zgromadziła wielu kompetentnych współpracowników i wolontariuszy.

Zarówno pracownicy, jak i przyjaciele Fundacji to osoby wykształcone z charyzmą i innowacyjnymi pomysłami, zaangażowane w działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku i ich otoczenia. Wielu współpracowników Fundacji to osoby słabowidzące i niewidome, których własne problemy zdrowotne sprawiły, że odnoszą się z empatią do powierzonych im zadań.

Zespół osób skupionych wokół Fundacji działa w oparciu o cele zawarte w statucie, które definiują potrzeby osób z dysfunkcją wzroku oraz możliwości rozwiązywania problemów zaistniałych w efekcie braku m.in. jednoznacznych rozwiązań prawnych w takich dyscyplinach jak: kształcenie, zatrudnienie, rehabilitacja czy włączanie się w nurt życia społeczeństwa informacyjnego. Również przezwyciężanie błędnych poglądów dotyczących możliwości osób niewidomych i słabowidzących jest ideą przewodnią wielu działań podejmowanych przez zespół Fundacji „Trakt”.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez propagowanie nowych technologii w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku oraz prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego, który ciągle jest doskonalony.

Innym osiągnięciem Fundacji jest wydawanie map barwno-wypukłych, dzięki którym umożliwiono niewidomym odbiorcom bliższe percepcyjne poznanie Europy (atlas Unii Europejskiej), Warszawy (plany miast) oraz Płocka (plan miasta).

Fundacja może poszczycić się m.in. barwno-wypukłą pozycją pt.: „Bliżej skarbów kultury”. Powyższa publikacja to zbiór informacji na temat najważniejszych miejsc i zabytków na terenie Polski.

Współczesne zdobycze techniki otwierają przed niewidomymi i słabowidzącymi niespotykane wcześniej możliwości funkcjonowania. Dlatego Fundacja „Trakt” udziela telefonicznie, bezpośrednio i korespondencyjnie porad związanych także z tą problematyka. Oferujemy dostęp do informacji w języku angielskim oraz niemieckim. Wskutek napływu coraz większej liczby przybyszów z innych krajów pragniemy służyć naszą wiedzą z dziedziny prawa i rehabilitacji obywatelom innych państw na terenie Polski. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej.

Zapraszamy także do dołączenia do nas na Facebooku. Jesteśmy otwarci na wszelkie komentarze, pytania i Państwa potrzeby.

Pragniemy, by serwis Fundacji był źródłem informacji oraz zbiorem odpowiedzi na najbardziej nurtujące niewidomych i słabowidzących pytania, niezależnie od wieku.

Naszą misją jest likwidacja znaków STOP na trakcie prowadzącym do możliwie maksymalnego usamodzielnienia się osób z dysfunkcją wzroku.

Jednym z głównych celów Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób z dysfunkcją wzroku oraz włączenie ich w nurt społeczeństwa informacyjnego.

W latach 2005 – 2010 Fundacja wydawała Biuletyn Informacyjny „Traktu” („BIT”) – miesięcznik adresowany do osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ich bliskich, poruszający ważkie problemy tego środowiska.

W ramach Tyfloserwisu na stronie „Traktu” są zamieszczane porady z zakresu rehabilitacji, edukacji, prawa, nowych technologii, liczne porady są też przekazywane przez Zespół Fundacji telefonicznie i mailowo. Działa także lista dyskusyjna, na której osoby niewidome i słabowidzące mogą się dzielić swoimi doświadczeniami i problemami.

Z ważniejszych publikacji naszej Fundacji warto wymienić:

  • „Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących” autorstwa Stanisława Kotowskiego,
  • „Rok dwóch mistrzów. Czytamy Słowackiego w brajlu”,
  • „Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli” pod redakcją Małgorzaty Paplińskiej.

Fundacja wydaje też mapy barwno–wypukłe, dostosowane do percepcji osób z dysfunkcją wzroku. Do tej pory wydano mapy Warszawy, Płocka, mapę Unii Europejskiej, „Atlas Unii Europejskiej – Poznajmy się” oraz „kulturową” mapę Polski – „Bliżej skarbów kultury”. Publikacje Fundacji są wydawane w brajlu i powiększonym drukiem. Szczegółowe informacje na temat wydanych publikacji można uzyskać pod telefonem i adresem mailowym Fundacji.

2009 roku we współpracy z firmą Navigo Fundacja „Trakt” stworzyła unikalną aplikację komputerową, ułatwiającą poruszanie się w przestrzeni i planowanie podróży osobom niewidomym i słabowidzącym.

W kooperacji z Instytutem Maszyn Matematycznych powstał e-Kiosk z prasą tematyczną dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, a od 2014 roku jest realizowany projekt PlatMat, przy użyciu technik informacyjnych ułatwiający współpracę między nauczycielami a uczniami z dysfunkcją wzroku.

8 lutego 2006 roku nasza Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala darczyńcom na przekazywanie nam 1 % podatku. Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

O naszych projektach i przedsięwzięciach dowiesz się z naszej strony. Zapraszamy wszystkich na naszą listę dyskusyjną oraz do osobistego kontaktu z Zespołem Fundacji. Jesteśmy już na Facebooku!