Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Działacze i Pracownicy

Fundatorzy

Eugeniusz Czarnecki – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2013 roku, wykształcenie – średnie zawodowe, działacz społeczny w strukturach PZN w Płocku.,

Ryszard Cebula – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, w latach 2005-2006 członek Rady Fundacji i jej przewodniczący, wykształcenie wyższe matematyczne, nauczyciel, prezes Firmy w branży papierniczo-biurowej „Hurt-Papier”, działacz PZN na Podkarpaciu.

Stanisław Kotowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wiceprezes Zarządu Fundacji w latach 2005 – 2009, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Fundacji BIT w latach 2005-2010, doktor psychologii, członek – założyciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Władysław Kozioł – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady do 2009 roku, wykształcenie średnie techniczne, działacz PZN, zmarł w 2009 roku.

Wojciech Maj – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2010 roku, wykształcenie wyższe – filolog angielski, tłumacz, publicysta, prezes firmy Medison w Kielcach zajmującej się sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. komputerów i oprogramowania dla niewidomych i słabowidzących i szkoleniami rehabilitacyjnymi.

Józef Mendruń – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wykształcenie wyższe psychologiczne, od 2005 roku prezes Zarządu Fundacji a od 2009 roku także dyrektor Biura Fundacji, działacz PZN, jeden z założycieli i członek Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Zmarł 26 stycznia 2021 r.

Janusz Witkun – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2012 roku, wykształcenie wyższe prawnicze, jedyny w Polsce niewidomy notariusz. Zmarł 30 czerwca 2021 r.

Rada Fundacji

Dominika Buchalska – członkini Rady Fundacji, wcześniej sekretarzyni Zarządu oraz ekspertka merytoryczna projektów.

Małgorzata Czerwińska – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członkini Rady od 2010 roku, wykształcenie wyższe humanistyczne – bibliolog, informatolog, prof. dr hab. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dariusz Mikułowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2010 roku, wykształcenie wyższe matematyczne, dr nauk technicznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Jerzy Ogonowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2005 roku a od 2006 jej przewodniczący, wykształcenie wyższe lingwistyczne (język rosyjski i francuski), biegły tłumacz, członek stowarzyszenia TEPIS.

Czesław Ślusarczyk – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2005 roku, wiceprzewodniczący Rady od 2013 roku, członek Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących i jego przewodniczący do 2007 roku, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego BIT do 2007 roku, dr nauk ekonomicznych.

Edyta Zduńska-Laseux – członkini Rady od 2021 roku, wykształcenie wyższe ekonomiczne, dr nauk społecznych – dyscyplina ekonomia i finanse, pracownik badawczo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej – Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, bardzo dobra znajomość języka francuskiego i angielskiego.
 
Byli członkowie Rady Fundacji
 

Zarząd Fundacji

Marek Flis – Prezes Zarządu Fundacji od stycznia 2023
Reneusz Mendruń – Wiceprezes Zarządu Fundacji od stycznia 2023

Pracownicy

Piotr Komoda – Prezes Zarządu Fundacji od marca 2021 roku do 31 grudnia 2022. Były pracownik serwisu komputerowego oraz tłumacz oprogramowania. Pełnił funkcję kierownika polskiej lokalizacji programu pocztowego Mozilla Thunderbird.