Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Kilka zdań "o czystości"

Czyste ręce, czysta sprawa, czyste sumienie…

Zachowanie tej “higieny”, to podstawa uczciwego życia. “Czystość”ta ważna jest w życiu każdego z nas. Oczekujemy jej od najbliższych, cenimy u przyjaciół, natomiast wymagamy od tych, którzy chcą, by mianować ich społecznikami. Coraz powszechniejsze jest żądanie przejrzystości w życiu publicznym. Żądanie to kierowane jest również do naszego Związku, do naszych działaczy, którzy pełnią funkcję z wyboru, a nie z nadania.

Warto próbować

W ostatnim odcinku pisałam o podstawowym celu pracy koła, jakim jest zrzeszanie niewidomych i słabowidzących.

Następnym celem jest wyzwalanie aktywności życiowej. Wśród członków naszego Związku są tacy, którzy tracili wzrok stopniowo i tacy, którzy utracili go w bardzo krótkim czasie oraz niewidomi od urodzenia.

Do Polskiego Związku Niewidomych

Chcę zwrócić uwagę na jeden z podstawowych celów pracy kół – zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących. Ktoś może zapytać po co zrzeszać, czy jest nas mało i co to znaczy zrzeszać?

Chodzić od domu do domu lub po ulicach i „zaczepiać” ludzi w okularach?

Wstąpienie do Związku najczęściej stanowi pierwszy, najważniejszy krok na drodze do samodzielności. Zagadnienie to jednak może być przedmiotem odrębnych rozważań. Dlatego je tylko sygnalizuję.

Doświadczenie na wagę złota

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. (Emanuel Kant)

Każdy z nas gromadzi wiedzę i doświadczenia. Pozwalają one trafnie oceniać zdarzenia, przewidywać ich skutki, podejmować właściwe decyzje. Człowiek dysponujący bogatą wiedzą i bogatym doświadczeniem jest specjalistą, mądrym doradcą, dobrym działaczem.

Coś za coś

Jakże często porażają nas te słowa, za którymi kryje się bezwzględność, wyrachowanie, bezduszność. Buntujemy się na takie postawy. Czujemy się bezradni. Czy mamy siłę, by przeciwstawiać się takiemu stosunkowi do życia?