Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Doświadczenie na wagę złota

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. (Emanuel Kant)

Każdy z nas gromadzi wiedzę i doświadczenia. Pozwalają one trafnie oceniać zdarzenia, przewidywać ich skutki, podejmować właściwe decyzje. Człowiek dysponujący bogatą wiedzą i bogatym doświadczeniem jest specjalistą, mądrym doradcą, dobrym działaczem.

Wyróżniamy dwa rodzaje doświadczeń:

  1. zewnętrzne – zmysłowe,
  2. wewnętrzne – umysłowe, rozumowe, intelektualne.

Doświadczenie potrzebne jest w każdej dziedzinie życia, w tym w pracy z niewidomymi i słabowidzącymi.

Doświadczenie uczy pokory, szacunku dla innych ludzi, niepełnosprawnych również, uczy wrażliwości i otwartości na ich problemy.

Człowiek z doświadczeniem życiowym nie wywraca świata do góry nogami, nie przekreśla wcześniejszych starań i osiągnięć, lecz korzysta z nich przy rozwiązywaniu aktualnych problemów.

Warto, żeby zastanowili się nad tym nasi działacze, zwłaszcza młodzi stażem. Powinni oni czerpać z doświadczeń starszych kolegów i doświadczeń naszej organizacji, zarówno tych pozytywnych jak i tych negatywnych. Zadbajmy, aby nie spełniło się spostrzeżenie A. La Houssaye:

Doświadczenie daje ci najlepsze rady: szkoda tylko, że robi to zawsze zbyt późno

Agata Teresińska

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników