Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Do Polskiego Związku Niewidomych

Chcę zwrócić uwagę na jeden z podstawowych celów pracy kół – zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących. Ktoś może zapytać po co zrzeszać, czy jest nas mało i co to znaczy zrzeszać?

Chodzić od domu do domu lub po ulicach i „zaczepiać” ludzi w okularach?

Wstąpienie do Związku najczęściej stanowi pierwszy, najważniejszy krok na drodze do samodzielności. Zagadnienie to jednak może być przedmiotem odrębnych rozważań. Dlatego je tylko sygnalizuję.

Po wojnie działacze Związku (np. Józef Stroiński) jeździli po wsiach i „wyciągali” dzieci, młodzież i dorosłych, całkowicie niewidomych i bardzo słabowidzących.

Wtedy o istnieniu naszego Związku wiedziano bardzo mało lub zgoła nic. Obecnie mamy inne możliwości, ale nadal zagadnienie to należy traktować jako bardzo ważne. Wobec tego zastanówmy się, jak zaistnieć, jak poinformować osoby zainteresowane, że istniejemy, gdzie mieści się siedziba naszego koła. W tym wypadku nie bez znaczenia jest miejsce siedziby. Oczywiście najlepiej byłoby mieć ją w centrum miasta, a może warto postarać się, żeby przynajmniej szyld informujący o nas był odpowiedniej wielkości? Rozważmy możliwość rozesłania lub rozniesienia krótkich informacji do placówek zdrowia i innych instytucji. A może trzeba zamieszczać krótkie informacje o naszej działalności w mediach lokalnych. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy posiadamy dostateczną wiedzę na temat warunków przyjęć do naszego Związku, w jakim stopniu jesteśmy w stanie udzielić informacji na temat celów, praw i obowiązków nowo przyjętym. Nie zapominajmy o tym, że pierwsze wrażenie bardzo się liczy i długo pozostaje w pamięci. Dlatego warto zadbać o miłą atmosferę, aby ktoś, kto raz nas odwiedził, zechciał bywać częściej.

Agata Teresińska

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników