Treść strony

Zapraszamy wszystkich do nowej zakładki na naszej stronie - Tyfloserwis 2015

Zapraszamy wszystkich do nowej zak?adki na naszej stronie – to artyku?y pisane przez profesjonalistów, pragn?cych podzieli? si? swoj? wiedz? i do?wiadczeniem na temat zró?nicowanych problemów osób niewidomych i s?abowidz?cych.