Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność

„Teksty zebrane w monografii pokazują znaczenie pisma Braille’a dawniej i dziś, jak również jego dostępność i funkcje w różnych obszarach aktywności współczesnego człowieka z niepełnosprawnością wzroku. Brajl nie wymaga pośredników ani mediacji. Pozwala zachować intymność czytelniczą, na którą zwrócił uwagę w swych fotografiach Kertész.

Książka jest głosem w dyskusji nad współczesnym statusem pisma Braille’a. Zamiast stawiać pytanie: brajl czy nowe technologie? – należałoby zastanowić się, jak efektywnie wykorzystać pismo Braille’a w nowych technologiach. Jak łączyć różne kanały informacji i komunikacji – słuchowy i dotykowy, tak aby informacje i komunikaty były jeszcze bardziej dostępne osobie niewidomej oraz pozwalały na indywidualny wybór formy odbioru i przekazu treści.”, do czego zachęca redaktor naukowy wydawnictwa dr Małgorzata Paplińska.

Publikacja stanowi pierwszą część 3-częściowego wydawnictwa poświęconego pismu brajla oraz nauce Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia. Wydana jest w zwykłym druku.

Można zamawiać całość bądź wybrane części. Całość wydawnictwa stanowią: ”Pismo Braille’a z tradycją w nowoczesność” oraz „Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia” cz.1 i cz.2 (samouczek brajlowski).

Warunki otrzymania książki prosimy uzgadniać telefonicznie Puttygen download , a na zamówienia czekamy pod adresem publikacje@trakt.org.pl.

Jeśli chcą Państwo bliżej zapoznać się z tematyką niniejszego opracowania, wystarczy kliknąć tutaj.

Publikacja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.