Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Mapa – Unia Europejska

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, której celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Unia nie jest państwem, które ma zastąpić istniejące kraje, ale jednocześnie jest czymś więcej niż tylko organizacją współpracy na szczeblu międzynarodowym. UE jest tak naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie Unii ustanowiły wspólne instytucje, którym przekazały część swojej suwerenności, aby decyzje w konkretnych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane demokratycznie na poziomie europejskim.

Historyczne korzenie Unii Europejskiej sięgają II wojny światowej. Idea integracji zrodziła się z determinacji Europejczyków Aloha enterprise system 0.75 , by na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom. W pierwszych latach współpraca odbywała się między sześcioma krajami i koncentrowała się głównie na zagadnieniach handlowych i gospodarczych. Obecnie UE obejmuje 27 krajów i ponad 490 milionów ludzi i zajmuje się szerokim zakresem zagadnień mających bezpośrednie znaczenie dla naszego codziennego życia.

Europa to kontynent wielu tradycji i języków, lecz również kontynent wspólnych wartości takich jak demokracja, wolność i sprawiedliwość społeczna. UE stoi na straży tych wartości i wspiera współpracę między narodami Europy, promując jedność przy zachowaniu różnorodności i podejmowaniu decyzji możliwie najbliżej obywateli.

Dziś, w coraz bardziej współzależnym świecie XXI wieku, bardziej niż kiedykolwiek wymagana jest współpraca każdego obywatela europejskiego z ludźmi z innych krajów, w duchu ciekawości, otwartości i solidarności.

Państwa Członkowskie UE oraz rok ich przystąpienia:

 • 1952 Belgia (BE), Francja (FR), Luksemburg (LU), Niderlandy (NL), Niemcy (DE), Włochy (IT)
 • 1973 Dania (DK), Irlandia (IE), Zjednoczone Królestwo (UK)
 • 1981 Grecja (GR)
 • 1986 Hiszpania (ES), Portugalia (PT)
 • 1995 Austria (AT), Finlandia (FI), Szwecja (SE)
 • 2004 Cypr (CY), Czechy (CZ), Estonia (EE), Litwa (LT), Łotwa (LV), Malta (MT), Polska (PL), Słowacja (SK), Słowenia (SI), Węgry (HU)
 • 2007 Bułgaria (BG), Rumunia (RO)

Wykaz skrótów dla członków i kandydatów do Unii Europejskiej:

 • at – Austria – Republika Austrii
 • be – Belgia – Królestwo Belgii
 • bg – Bułgaria – Republika Bułgarii
 • cz – Czechy – Republika Czeska
 • de – Niemcy – Republika Federalna Niemiec
 • dk – Dania – Królestwo Danii
 • ee – Estonia – Republika Estońska
 • es – Hiszpania – Królestwo Hiszpanii
 • fi – Finlandia – Republika Finlandii
 • fr – Francja – Republika Francuska
 • gr – Grecja – Republika Grecka
 • hr – Chorwacja – Republika Chorwacji
 • hu – Węgry – Republika Węgierska
 • ie – Irlandia
 • is – Islandia – Republika Islandii
 • it – Włochy – Republika Włoska
 • lt – Litwa – Republika Litewska
 • lu – Luksemburg – Wielkie Księstwo Luksemburga
 • lv – Łotwa – Republika Łotewska
 • mk – Macedonia – Republika Macedonii
 • mt – Malta – Republika Malty
 • nl – Holandia – Królestwo Niderlandów
 • pl – Polska – Rzeczpospolita Polska
 • pt – Portugalia – Republika Portugalska
 • ro – Rumunia
 • ru – Rosja – Federacja Rosyjska
 • se – Szwecja – Królestwo Szwecji
 • si – Słowenia – Republika Słowenii
 • sk – Słowacja – Republika Słowacka
 • tr – Turcja – Republika Turcji
 • uk – Wielka Brytania – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Autorzy i Wydawcy to: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce i Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

Zespół do Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących przy Fundacji TRAKT: Józef Mendruń (przewodniczący) oraz członkowie: Teresa Dębowska, Stanisław Kotowski, Mariusz Olczyk, Iwona Pawłowska, Magdalena Polak, Ryszard Sitarczuk, s. Elżbieta Więckowska

Druk: Krzysztof Ciechanowski – Pracownia Poligraficzna PRINTEX

Wydanie I 2008

ISBN 00-000-0000-0


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.

Składając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).