Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Diagnoza psychologiczna - zapytanie

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako realizator projektu poszukuje psychologa do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej uczestników projektu.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe poświadczone odpowiednim dokumentem (dyplom); minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy psychologa z osobami z niepełnosprawnościami poświadczone odpowiednim dokumentem (zaświadczenie, umowa o pracę, świadectwo pracy).

Liczba uczestników: 75

Miejsce przeprowadzenia diagnozy: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym będzie organizowane spotkanie grupowe; miejsce zostanie wskazane przez realizatora projektu w terminie późniejszym.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2018 roku

Termin składania oferty: 14.08.2018 do godziny 16.00.

Diagnoza psychologiczna ma na celu zdiagnozowanie kompetencji miękkich, m.in: celowości, samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności uczestników projektu wg przygotowanego przez realizatora projektu formularza.

Forma wsparcia: indywidualne spotkania z każdym uczestnikiem.

Wymiar wsparcia: 3 godziny na uczestnika; łącznie 225 godzin.

Oferty zawierające stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie prosimy przesyłać na adres: d.buchalska@trakt.org.pl (podając w tytule wiadomości „psycholog”), lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.