Treść strony

 

Atlas Kresy Wschodnie

Wydawnictwo to jest zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do terytorium Polski.

Atlas. Polska podczas II wojny światowej

To pierwsze w kraju opracowanie kartograficzne w technologii dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących opowiadające o ważnych dla historii całego świata wydarzeniach.

Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Lwów to tygiel kulturowy. Burzliwe dzieje tego miasta pozostawiły w nim swoje ślady i współcześni mogą podziwiać wspaniałe zabytki kultury wskazujące na ścisłe związki Ukraińców i Polaków, a także innych narodowości, które żyły we Lwowie na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo stanowi 12 tyflomap wraz z legendą i publikacja w powiększonym druku. Jej wersja HTML dostępna jest pod koniec tego artykułu.

Barwno-wypukła formuła map umożliwia czytanie ich niezależnie od jakości wzroku.

RODEM WARSZAWIANIN... SZKIC O LATACH WARSZAWSKICH FRYDERYKA CHOPINA

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”. Tak naszego mistrza opisał Cyprian Kamil Norwid podkreślając jego związki z Warszawą. A my idąc za słowami Johanna Wolfganga von Goethego „Kto chce zrozumieć poetę, powinien pojechać do jego kraju” spróbujemy „zrozumieć Chopina”, śledząc szczególnie związane z nim miejsca, przynajmniej na mapie miasta jego dzieciństwa i wczesnej młodości.

Atlas II Rzeczpospolita 1918-1939 dla osób niewidomych i słabowidzących

Rok 2018 to rok wyjątkowy. Obchodziliśmy w nim setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności po stu dwudziestu trzech latach zaborów.

Na tę okoliczność wydaliśmy kolejny atlas historyczny – Atlas II Rzeczpospolita 1918-1939.