Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Wspomnienie o Siostrze Marii Tabicie - Renata Nowacka-Pyrlik

22 grudnia 2018 roku w Laskach pod Warszawą odbyła się uroczystość pogrzebowa, która pomimo ulewnego deszczu zgromadziła nieprzebrane tłumy uczestników (w tym wiele osób niewidomych i słabowidzących, absolwentów laskowskich szkół wraz z ich nierzadko kilkupokoleniowymi rodzinami).

Osobą na zawsze żegnaną – najpierw w urokliwej drewnianej kaplicy, a potem na zabytkowym już cmentarzu, porośniętym puszczańskimi drzewami – była Siostra Maria Tabita Magdziarz ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża, która w stanie zakonnym przeżyła 69 lat.

Warunki do samodzielnego życia. Michigan State University - Andrey Tikhonov

W 2004 roku firma Quacquarelli Symonds sporządziła pierwsze własne zestawienie najlepszych uczelni wyższych na świecie. Firma założona w roku 1990 specjalizuje się w temacie szkolnictwa i studiów zagranicznych oraz zajmuje się wydawaniem publikacji i organizowaniem imprez mających na celu rozpowszechnianie informacji dotyczących studiów za granicą. Według Quacquarelli Symonds w rankingu z 2018 roku większość najlepszych uniwersytetów na świecie znajduje się w USA. Na liście trzydziestu dziewięciu uniwersytetów znalazły się uczelnie wyższe z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Korei Południowej, Japonii, Chin i Singapuru. Najwyższe miejsca jednak są okupowane przez uniwersytety amerykańskie: California Institute of Technology, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Stanforda i Massachusetts Institute of Technology. Ambitni młodzi ludzie z całego globu robią wszystko, aby się dostać na amerykańskie uczelnie. Poszukiwacze wiedzy naukowej z niepełnosprawnością nie stanowią wyjątku, a amerykańskie uczelnie są dla nich w pełni przygotowane.

Studiowanie po rosyjsku - Andrey Tikhonov

W Rosji znajduje się około 600 uczelni. Jak studiuje się w tym kraju? Czy każdy ma tam dostęp do edukacji? Czy osoba pozbawiona możliwości postrzegania świata za pomocą zmysłu wzroku może poradzić sobie z konserwatywnymi pracownikami uczelni, rozpocząć walkę o stopień naukowy, przezwyciężyć niepełnosprawność i osiągnąć wyznaczony cel?

Jak to u mnie było?

Atuty edukacji włączającej na tle innych rozwiązań edukacyjnych - Izabela Galicka

Można wyróżnić trzy typy kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, w tym również z niepełnosprawnością wzroku. Jest to kształcenie segregacyjne, asymilacyjne (integracyjne) i inkluzyjne (włączające).

Świat jest „różnofarbny” - Dorota Koprowska, Joanna Koprowska

Wywiad z ks. Piotrem Buczkowskim, duszpasterzem osób niewidomych diecezji bydgoskiej, tyflopedagogiem, katechetą w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Od 2004 roku jest Ksiądz duszpasterzem osób niewidomych w diecezji bydgoskiej. Czy miał Ksiądz już wcześniej styczność ze środowiskiem osób niewidomych, dzięki czemu był przygotowany do tej pracy, czy jednak uczył się tego Ksiądz po wyznaczeniu do tej posługi, w trakcie służby?