Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

 

Kto jest człowiekiem komunikatywnym?

Odpowiedź jest niby oczywista i prosta. To ktoś taki, kto potrafi porozumiewać się z innymi ludźmi. Ale porozumiewać, to nie znaczy tylko mówić. Wszak często zdarza się spotykać osoby, z którymi rozmawiamy, ale nie rozumiemy, o co im chodzi. Tacy ludzie na pewno nie są komunikatywni.

Miej cierpliwość

Wiemy dobrze z własnego doświadczenia, że nie zawsze plany i zamierzenia dają się łatwo realizować, nie od razu można osiągnąć wyznaczony cel. Potrzebna jest cierpliwość. Nieodzowna jest ona szczególnie tym, którzy niosą pomoc innym osobom oraz tym, którzy tej pomocy oczekują.

Być wrażliwym

Jedną z najbardziej potrzebnych umiejętności w kontaktach międzyludzkich jest empatia. Jest to umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby i zdolność do uczuciowego identyfikowania się z nią.

Społecznik. Kto to taki?

Społecznik, praca społeczna, czyny społeczne – słowa, które często były używane w minionej epoce. Wówczas jednak ważniejsze były same czyny niż potrzeba pomocy innym ludziom. W okresie tym, podobnie jak niemal wszystko, społecznikostwo zostało skompromitowane. Bezsensowne czyny społeczne, organizowane bez potrzeby, dla uczczenia pierwszego maja, dwudziestego drugiego lipca, rocznicy rewolucji październikowej czy zjazdu PZPR-u dokumentnie wszystkim obrzydły.

Wybór kierunku studiów

Jesteś młodą osobą niewidomą lub słabowidzącą. Kończysz szkołę średnią. Chcesz podjąć naukę na wyższej uczelni. Czy wiesz, jaki kierunek studiów możesz wybrać? Jakie problemy czekają cię na uczelni? Jak będziesz je rozwiązywał? Jak będziesz mógł się uczyć? Niewidomego i słabowidzącego, na studiach czeka więcej trudności niż pozostałą młodzież.