Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Oferty uczestników projektu skierowane do pracodawców.

Oferty uczestników projektu "Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących"

Pracodawco!

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością przynosi wymierne korzyści, zarówno pracownikowi, jak Pracodawcy. Poniżej wskazujemy powody, które mogą zachęcić Państwa do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.

Możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON

Pracodawca, który zatrudnia, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu nieposiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (wynoszącego 6% zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat).

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Drugą bardzo istotną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, to możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Dotyczy to pracodawców zatrudniających poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat oraz pracodawców zatrudniających większą liczbę pracowników, który osiągnęli wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na poziomie 6%. Pracodawcy temu przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, o ile pracownik ten zostanie ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych (prowadzonej przez PFRON).

Dofinansowanie to wynosi maksymalnie:

1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Uwaga!!! Wyżej wymienione kwoty zwiększa się o 600 zł w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in. niewidomych i słabowidzących.

Wyżej wymienione sumy nie mogą stanowić więcej niż 75% kosztów zatrudnienia pracownika, o ile pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, a 90% kosztów – w przypadku innych pracodawców. Zasadą więc jest, że pracodawca – przedsiębiorca musi ponieść co najmniej 25% kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, inni pracodawcy przynajmniej 10% tych kosztów.

Nie są to jedyne formy wsparcia dla pracodawcy. Warto korzystać także z dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego pracownika, dofinansowania dla pracownika pomagającego wykonywać pracę pracownikowi z niepełnosprawnością.

Jednocześnie odsyłamy Państwa na stronę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji: www.pfron.org.pl

Poniżej przedstawiamy listę uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” chętnych do podjęcia zatrudnienia. Kontakt w sprawie podjęcia współpracy z tymi osobami mailem na adres fundacja@trakt.org.pl lub telefonicznie pod numerem 797 407 937.

Oferty uczestników:

Pani Anna – profil zawodowy 1

Wesoła, kontaktowa słabowidząca Pani chętnie podejmie się pracy w instytucji kultury (dom kultury, biblioteka etc.) lub pracy biurowej w Warszawie (48 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Anna- profil zawodowy 2

Pani o miłym głosie chętnie podejmie się zdalnie telepracy lub pracy biurowej w Radomiu (61 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Agnieszka – profil zawodowy 3

Zawsze uśmiechnięta towarzyska Pani podejmie się pracy na portierni, sprzątania biur w Siedlcach lub Warszawie (42 lata, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Danuta – profil zawodowy 4

Wesoła, towarzyska Pani podejmie się pracy biurowej w Warszawie (51 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Mirosław – profil zawodowy 5

Pasjonat realizacji dźwięku podejmie współpracę z zespołami muzycznymi, klubami muzycznymi lub przy realizacji audiobooków, podcastów, audycji radiowych (53 lata, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Dawid – profil zawodowy 6

Tyfloinformatyk, Wołomin i okolice pomoże w bezwzrokowej obsłudze telefonu i komputera (24 lata, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Joanna – profil zawodowy 7

Opiekunka żłobkowa po kursie podejmie się pracy w żłobku / klubie dziecięcym na terenie Warszawy najchętniej Żoliborz i najbliższa okolica (54 lata, umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Pan Jakub – profil zawodowy 8

Punktualny, sumienny podejmie się pracy przy skanowaniu książek lub dokumentów. Pomoże też w bezwzrokowej obsłudze smartfona, chętny do zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji (29 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Dominik – profil zawodowy 9

Niewidomy wokalista, laureat wielu konkursów wokalnych. Zaprasza do współpracy poprzez swój fan page https://www.facebook.com/Dominik.Strzelec.wokalista (30 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Aneta – profil zawodowy 10

Absolwentka socjologii, specjalistka od komunikacji podejmie się pracy zdalnej, również w języku angielskim (33 lata, znaczny stopień niepełnosprawności).

Naczaj Krzysztof – profil zawodowy 11

Niewidomy absolwent filologii angielskiej w stopniu licencjata. Podejmie się tłumaczeń z języka angielskiego najchętniej o tematyce historycznej, praca zdalna (30 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Tomasz – profil zawodowy 12

Obowiązkowy, z wykształceniem średnim technicznym podejmie się pracy zdalnej, telepracy lub pracy biurowej na terenie Kozienic (55 lata, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Maciej – profil zawodowy 13

Muzyk, solista organowy, grający także na akordeonie guzikowym podejmie się pracy w zawodzie muzyka / organisty w Mszczonowie i okolicach (38 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Józef – profil zawodowy 14

Absolwent kursu masażu I i II stopnia podejmie się pracy w zawodzie na terenie Warszawy (57 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Małgorzata – profil zawodowy 15

Emerytowana nauczycielka nauczania początkowego podejmie się pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego, praca na terenie Warszawy (58 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pan Piotr – profil zawodowy 16

Absolwent dziennikarstwa i nauk politycznych podejmie się pracy zdalnej lub biurowej w Ciechanowie (40 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).

Pani Sylwia – profil zawodowy 17

Podejmie się pracy polegającej na opiece nad osobą starszą Ciechanów i okolice (24 lata, umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Pan Paweł – profil zawodowy 18

Niewidomy informatyk podejmie się zleceń w zakresie testowania stron www pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub administrowania stronami www. Najchętniej praca zdalna (35 lat, znaczny stopień niepełnosprawności).