Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

2018 - 2019 R. - „Lwów - plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem projektu jest wydanie Atlasu „Lwów – plan Starego Miasta” przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowić będzie zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3, tj. mapa ogólna Lwowa oraz obszar Starego Miasta z siecią ulic i obiektami ważnymi dla wielokulturowej historii tego miasta, a w szczególności polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty te zostaną opisane w publikacji w powiększonym druku oraz wersji HTML, którą udostępnimy na stronie fundacji. Broszura brajlowska zawierać będzie opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Nakład wydawnictwa to 250 kompletów. Każdy z nich znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizowany jest od 1.06.2018 do 30.06.2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Błąd: Nie znaleziono pliku licznika!Szukano w Link do folderu liczników