Treść strony

 

Zebranie rady Fundacji "Trakt"

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się zebranie rady Fundacji Polskich
Niewidomych i Słabowidzących “Trakt”. Spotkanie odbyło się online i uczestniczyli w nim Małgorzata Czerwińska, Agnieszka Mikołajewska, Marek Faderewski, Ryszard Kowalik, Dariusz Mikułowski, Bogdan Rozborski,
Czesław Ślusarczyk oraz Violetta Mroczka i Piotr Komoda. Podczas
zebrania członkowie rady podjęli dwie uchwały.

 

Pierwsza uchwała dotyczyła wybrania nowego przewodniczącego fundacji,
który zastąpi zmarłego niedawno Józefa Mendrunia. Na to stanowisko
został wybrany Piotr Komoda, który jest pracownikiem fundacji od końca
2019 roku i od czasu pogrzebu Pana Mendrunia pełnił tymczasowo jego
obowiązki.

 

Druga z przyjętych uchwał dotyczyła przyjęcia rezygnacji Pani Renaty
Pyrlik-Nowackiej, która zdecydowała się opuścić radę fundacji.

 

Po przyjęciu uchwał pracownicy fundacji przekazali członkom rady
podsumowanie obecnie realizowanych oraz ukończonych projektów, a następnie poinformowali o planach fundacji na najbliższe miesiące, w tym
o złożonych przez fundację wnioskach projektowych.