Treść strony

 

Pismo Przewodniczącego Rady Fundacji

Jerzy Ogonowski Wrocław, 11 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Fundacji

Polskich Niewidomych i Słabowidzących

„Trakt”

Rada i Zarząd Fundacji „Trakt”

 

Drodzy Państwo!

 

W związku z niespodziewanym odejściem na zawsze Prezesa Fundacji Józefa Mendrunia, którego pogrzeb miał miejsce w dniu 4 bm., zwracam się do Państwa jako przewodniczący Rady Fundacji w poniższych sprawach:

Ponieważ do Rady Fundacji należy powołanie Prezesa Zarządu, bardzo proszę o zastanowienie się, kiedy i w jakiej formie możemy zorganizować zebranie Rady i Zarządu przy udziale pracowników biura. Według mego rozeznania, praca biura Fundacji przebiega prawidłowo i stosownie do okresu sprawozdawczego (koniec roku 2020 i początek 2021). W tej sytuacji oraz ze względu na warunki pogodowe i pandemiczne w kraju, nie ma potrzeby organizowania spotkania w trybie natychmiastowym, trzeba jednak w najbliższym czasie podjąć stosowne działania umożliwiające normalne funkcjonowanie organizacji. Wiceprzewodniczący Rady Czesław Ślusarczyk oraz ja jako przewodniczący sądzimy, że ze względu na wagę sprawy lepiej byłoby zorganizować spotkanie na żywo, a nie on line. Spotkania za pośrednictwem internetu– zgodnie z moim doświadczeniem jako członka władz Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – wskazuje, że bywają często zakłócenia na łączach, co powoduje prawie zawsze nieprzewidziane wyeliminowanie ze spotkania czasem nawet kilku osób. Nie chcemy jednak niczego narzucać, toteż proszę w odpowiedzi określić swoje zdanie na ten temat. Biorąc pod uwagę prawidłowe działanie biura Fundacji, proponowałbym spotkanie w biurze Zarządu na początku marca, proszę jednak każdego o zaproponowanie terminu bardziej konkretnego co do dnia i godziny.

Podczas spotkania powinniśmy określić dalsze losy Fundacji. Sądzę wraz z wiceprzewodniczącym, że najlepszym rozwiązaniem byłaby kontynuacja Działalności Fundacji, a wobec tego konieczne jest powołanie przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa na czas okresu sprawozdawczego, a gdyby istniała taka możliwość, to prezesa już na stałe. Wiadomo mi, że Prezes Józef Mendruń miał w tej materii pewne pomysły, ale oczekuję na głosy z Państwa strony, aby można było na ustalone spotkanie osoby takie zaprosić.

Podczas ustalonego spotkania oczekiwałbym przedstawienia stanu finansowego i organizacyjnego biura Fundacji na dany dzień.

Wobec wagi sprawy prosiłbym wszystkich zaangażowanych o poważne potraktowanie zagadnienia i dołożenie wszelkich starań, aby uczestniczyć w spotkaniu osobiście. Proszę także o wszelkiego rodzaju sugestie, co na danym zebraniu moglibyśmy omówić, aby przy ostatecznym ustaleniu terminu i formy zebrania można było określić proponowany porządek dzienny.

Licząc na poważne potraktowanie problemu i zaangażowanie Państwa w działalność Fundacji, łączę pozdrowienia

 

Jerzy Ogonowski przewodniczący Rady Fundacji