Treść strony

 

Pierwszy niewidomy notariusz w Polsce

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2021r. zmarł jeden ze współzałożycieli Fundacji „Trakt”, prawnik Janusz Witkun. W Warszawie był postacią znaną i rozpoznawalną. Przez wiele lat pracował w założonej i prowadzonej przez siebie kancelarii notarialnej, udzielając porad z zakresu prawa karnego i cywilnego. Dla Pana Janusza istotne było, aby pomimo utraty wzroku zachować możliwie jak największą samodzielność.

Samemu poruszał się po mieście, jeżdżąc codziennie do pracy autobusem. Dokumenty czytała mu lektorka, natomiast sam biegle pisał na maszynie. W swojej pracy spełniał własne powołanie, klienci bardzo go chwalili za zaangażowanie i autentyczną pomoc. Sam zresztą twierdził, że w pracy czuje się „w środku życia”.

Janusz Witkun urodził się w 1938 roku, studiował prawo w Warszawie, specjalizował się w prawie karnym i w prawie dla nieletnich. Od dzieciństwa borykał się z chorobą oczu, na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku stracił zupełnie wzrok, pozostało mu jedynie poczucie światła. Mimo to pracował jako notariusz do emerytury.

Był także zaangażowany w działalność społeczną, przez wiele lat przewodniczył Sądowi Koleżeńskiemu w warszawskim oddziale PZN-u, uczestniczył również w pracach Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Pochodnia”.

Rodzinie i najbliższym składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd, Rada i pracownicy Fundacji „Trakt”