Treść strony

 

ZAMKI i TWIERDZE OBRONNE na KRESACH. Atlas dla niewidomych i słabowidzących - Wersja Elektroniczna

Opis publikacji

Okładka AtlasuTutaj znajdziecie Państwo cyfrową wersję publikacji „Zamki i Twierdze Obronne na Kresach. Atlas dla niewidomych i słabowidzących”. Książka i mapy wydane zostały w 2020 roku przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”. Projekt współfinansowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Moje życie w „Trakcie”

Książka „Moje życie w „Trakcie” to coś więcej niż zwykła autobiografia. Autorka, Iza Galicka, jest polonistką i kulturoznawcą, i od 4 lat pracownikiem Fundacji ”Trakt”. Jest także publicystką i poetką. To właśnie osobowości autorki publikacja ta zawdzięcza swoją oryginalność.

Monografia Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność - Wersja elektroniczna

„Teksty zebrane w monografii pokazują znaczenie pisma Braille’a dawniej i dziś, jak również jego dostępność i funkcje w różnych obszarach aktywności współczesnego człowieka z niepełnosprawnością wzroku. Brajl nie wymaga pośredników ani mediacji. Pozwala zachować intymność czytelniczą, na którą zwrócił uwagę w swych fotografiach Kertész.

Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia

„Czego można nauczyć się w tydzień? Wielu przekonuje, że można nauczyć się tańczyć, gotować, robić szpagat, przygotować się do egzaminu itp. Kilka lat temu przekonywałam, że brajla można nauczyć się w weekend. Skrótom brajlowskim trzeba poświęcić przynajmniej jeden intensywny tydzień pracy, realizując minimum sześć ćwiczeń dziennie. Zatem do nauki skrótów brajlowskich I stopnia potrzebne jest zaangażowanie i realizacja wszystkich czterdziestu dwóch ćwiczeń.”, do czego zachęcamy wraz z autorem dr. Małgorzatą Paplińską.

ATLAS HISTORYCZNY POLSKI DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

To pierwsza w kraju tak obszerna publikacja zawierająca 13 historycznych map barwno-wypukłych Polski, od jej początków po współczesność

Okładka Atlas historyczny PolskiPlansze w formacie A3 są dostępne zarówno dla niewidomych jak i słabowidzących. Wydawnictwo zawiera również publikację przedstawiającą najważniejsze zagadnienia historyczne naszego kraju wraz z opisem tyflomap i sposobem ich czytania. Książka wydana jest w powiększonym druku, w formacie A4, a link do jej wersji elektronicznej znajdą Państwo pod koniec tego artykułu. Wydawnictwo zawiera też broszurę w brajlu z objaśnieniami skrótów brajlowskich i innymi użytecznymi wskazówkami.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.