Treść strony

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej

Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej można rozpatrywać w aspekcie długofalowym, który obejmuje okres stymulacji rozwojowej od urodzenia aż do końca wieku przedszkolnego oraz w aspekcie oddziaływań bezpośrednich, dokonujących się w ostatnim roku poprzedzającym naukę. W wypadku dziecka niepełnosprawnego szczególnie ważne jest rozpoczęcie jak najwcześniej długofalowych i systematycznych działań obejmujących wspieranie rozwoju i pokonywanie skutków, jakie niesie konkretna niepełnosprawność.

Zabawy rozwijające świadomość własnego ciała i znajomość jego schematu

Zaproponowane poniżej zabawy można przeprowadzić z grupą dzieci oraz w parach: dziecko z dzieckiem lub dziecko z dorosłym. Każda z tych form wymaga drobnych adaptacji, z którymi poradzi sobie każdy nauczyciel czy rodzic. Zabawy te będą atrakcyjne dla dzieci słabowidzących po uwzględnieniu wskazówek, dotyczących formułowania poleceń i stosowanych pomocy.