Treść strony

 

2019 R. - Moje życie w "Trakcie"

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było wydanie publikacji w powiększonym druku pt. „Moje życie w Trakcie”. Wydawnictwo jest zapisem zmagania się słabowidzącej autorki z wyzwaniami, które niesie życie, a także z barierami we własnej mentalności. Książka podejmuje szeroko pojętą problematykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

Całość okraszona jest wierszami autorki.

Nakład wydawnictwa to 300 egzemplarzy.

Projekt realizowany był od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

 

Projekt „Moje życie w Trakcie” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych