Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

Żegnamy Andrzeja Bartyńskiego

Z żalem przypominamy, że 16 czerwca 2018 roku zmarł
ANDRZEJ BARTYŃSKI (1934-2018)

Poeta, przez 25 lat Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wieloletni członek Rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

Pogrzeb odbędzie się 7 lipca 2018 roku na cmentarzu parafialnym pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Odona Bujwida 51.

Żonie Krystynie Bartyńskiej oraz rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają Rada i Zarząd Fundacji „Trakt”.