Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Zamówienia na bezpłatny egzemplarz publikacji „Warszawa Chopina dla osób niewidomych i słabowidzących”

Warszawa ma wiele kolorów. Zapraszamy do podróży w czasie, spotkania z Fryderykiem Chopinem i jego Warszawą.

Wszystko to znajdą Państwo w przygotowywanej przez nas kolejnej, barwno-wypukłej publikacji, na której bezpłatny egzemplarz przyjmujemy teraz zamówienia.

Integralną częścią wydawnictwa będzie tyflomapa tj. fragment planu Warszawy obejmujący miejsca związane z Fryderykiem Chopinem oraz książka w powiększonym druku, przedstawiająca miejsca i obiektyw stolicy ściśle związane z życiem i edukacją kompozytora. Wersja HTML publikacji dostępna będzie na stronie web fundacji.

Nakład wydawnictwa to 150 egzemplarzy. Całość wydana będzie w formacie A3.

Projekt realizowany jest od 01.06 do 31.12.2018 r.

Zamówienia na bezpłatny egzemplarz przyjmujemy na publikacje@trakt.org.pl.

Składając zamówienie prosimy w temacie wpisać Chopin oraz pamiętać o podawaniu swoich danych adresowych w oddzielnych wierszach, co znacznie usprawni nam realizację wysyłki, którą prowadzić będziemy sukcesywnie w późniejszym czasie.

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo Marka Mazowsze