Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Zajęcia muzyczne - zapytanie

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako realizator projektu poszukuje instruktora zajęć muzyczno-terapeutycznych podczas grupowych szkoleń.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe (dyplom, zaświadczenie), dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych (zaświadczenia, umowa o pracę, świadectwo pracy).

Liczba uczestników: 75

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy, w ośrodku, w którym odbędą się zajęcia grupowe dla uczestników.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2018 roku

Termin składania ofert: 06.08.2018

Cel:.

Zajęcia muzyczno-terapeutyczne mają na celu poprawę kondycji psychicznej uczestników projektu, ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji, usprawnienie funkcji motorycznych, wzmocnienie procesu rehabilitacji, kształtowanie umiejętności odpoczynku i relaksacji, kształtowanie poczucia przynależności grupowej.

Forma wsparcia: grupowe zajęcia trwające jednorazowo dwie godziny, obejmujące 25 uczestników podczas 3 spotkań (za każdym razem będzie to inna grupa 25 osób); łącznie 6 godzin.

Oferty zawierające stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz doświadczenie prosimy przesyłać na adres: d.buchalska@trakt.org.pl (podając w tytule wiadomości „zajęcia muzyczno-terapeutyczne”), lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa..

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.