Treść strony

 

WordPress stosuje WCAG 2.0

Od dnia 21. marca 2016 wszystkie tematy rdzeniowe i współpracujące z wordpress muszą odpowiadać standardom WCAG 2.0 na poziomie AA.

15 lutego 2016 roku zatwierdzono i dodano do podręcznika rdzenia jako normy kodowania WordPress obowiązujące programistów zaangażowanych w tworzenie rdzenia WordPress.

Istnieją tematy powiązane z WP, które już przed oficjalnym ogłoszeniem umożliwiały tworzenie stron www zgodnych z WCAG 2.0. Były one dostępne po ponownej instalacji Word Press. Istnieją już także tematy otagowane jako „dostosowane do dostępności” (accesibility-ready), które zostały poddane porównywalnym testom w zakresie dostępności funkcji poprzez klawiaturę, kontrastu i wielu innych wytycznych dotyczących dostępności.

Dostępność pluginów pozostaje w gestii ich autorów, którzy będą proszeni o dokonanie ich przeglądu.

Więcej na stronie: https://make.wordpress.org/accessibility/2016/03/21/wordpress-goes-wcag/