Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Raport dostępności 2015 Fundacji „Widzialni”

Raport dostępności przedstawia analizę stanu dostępności stron www wybra­nych podmiotów realizujących zadania publiczne w Polsce przeprowadzona w okresie listopad 2014 – luty 2015 i stanowi kontynuację Raportu przedstawionego przez tę Fundację w roku 2013.

Fundacja „Widzialni”przebadała 109 serwisów administracji centralnej Puttygen download for windows 10 , w tym strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz ministerstw i stron instytucji im podległych Według obecnych badań Fundacji 12,8% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Pełny raport dostępny tutaj: http://www.widzialni.org/,new,mg,14,6,145