Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Polskie powstania narodowe - Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Informujemy, że przygotowujemy właśnie ciekawą propozycję wydawniczą dla wszystkich osób z niepełnosprawnością wzroku, zainteresowanych historią naszego kraju, a także dla ich opiekunów, pedagogów.

Celem projektu jest wydanie Atlasu polskich powstań narodowych przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Atlas ten stanowić będzie z zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących poszczególne zrywy niepodległościowe, ich przebieg, zasięg działań, rozmieszczenie wojsk (łącznie 13 tematów). Zostanie również opracowana publikacja w powiększonym druku i w formacie HTML zawierająca komentarze historyczne odnoszące się tematycznie do poszczególnych tyflomap oraz wskazówki sposobu ich czytania. Broszura brajlowska zawierać będzie opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Całość wydawnictwa znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizujemy od 1.05.2017 do 30.11.2017 r..

Nakład wydawnictwa jest ograniczony, to 160 kompletów, które chcemy rozdystrybuować wśród naj bardziej potrzebujących odbiorców, tych indywidualnych, a także instytucji. Atlas trafi do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz organizacji działających na rzecz niewidomych.

Zamówienia przyjmujemy pod adresem publikacje@trakt.org.pl Dla usprawnienia dystrybucji prosimy o podawanie danych teleadresowych do wysyłki. O jej realizacji będziemy informować w korespondencji mailowej.

Projekt „Polskie powstania narodowe – Atlas dla niewidomych i słabowidzących” realizowany w jest ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra