Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Oferta dla pracodawców

Pracodawco!

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością przynosi wymierne korzyści, zarówno pracownikowi, jak Pracodawcy. Poniżej wskazujemy powody, które mogą zachęcić Państwa do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Przedstawiamy listę 18 uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” chętnych do podjęcia zatrudnienia.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia. Kontakt w sprawie podjęcia współpracy z uczestnikami projektu mailem na adres fundacja@trakt.org.pl lub telefonicznie pod numerem 797 407 937.

Wysokość wpłat

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością sprawi, że wpłaty będą obniżone, a zatem w budżecie Pracodawcy pozostaje więcej środków.

Uwaga!!! Zatrudnienie osoby z chorobami narządu wzroku jest jeszcze bardziej opłacalne z punktu widzenia pracodawcy:

Pracodawcy mogą bowiem obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od którego zależy obowiązek wpłat, jeżeli zatrudnią osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, do których należy między innymi znaczne upośledzenie widzenia oraz niedowidzenie.

Nie wdając się w tym miejscu w szczegółowe wyliczenia, wskazać jedynie wypada, że pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie liczony do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych u pracodawcy poczwórnie, pracownik zaliczony do stopnia umiarkowanego potrójnie.

Wniosek z tego jest prosty: zatrudnienie jednego pracownika ze schorzeniami narządu wzroku sprawi, że znacząco spadną obowiązkowe wpłaty na PFRON.

W przypadku osób z problemami narządu wzroku nie będzie też trudności z udokumentowaniem istnienia tego szczególnie traktowanego przez ustawodawcę schorzenia ponieważ fakt jego istnienia potwierdza orzeczenie o zaliczeniu danego pracownika do określonego stopnia niepełnosprawności. W orzeczeniu powinna pojawić się symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”.