Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Nauka Braille'a - zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiegona lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako realizator projektu poszukuje instruktorów do przeprowadzeniaindywidualnych zajęć z nauki pisma Braille’a dla uczestników projektu.

1. Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe poświadczone odpowiednim dokumentem (dyplom);

– udokumentowane doświadczeniem (minimum 150 godzin zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia) w ciągu ostatnich 3 lat poświadczone odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie, umowa zlecenia, świadectwo pracy itp.)..

2. Liczba uczestników: 8,

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć: Warszawa, woj. Mazowieckie (w miejscu zamieszkania uczestnika lub w innym miejscu wskazanym przez realizatora projektu).

4. Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2018 – październik 2019 roku

5. Termin składania oferty: 14.09.2018

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestnika/uczestniczki projektu z alfabetem, pokazanie jego użyteczności i nauczenie rozpoznawania symboli sześciopunktu.

6. Forma wsparcia: indywidualne spotkania z każdym uczestnikiem.

7. Wymiar wsparcia: średnio 40 godziny na uczestnika; łącznie 320 godzin.

Oferty zawierające stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie prosimy przesyłać na adres: d.buchalska@trakt.org.pl (podając w tytule wiadomości „nauka Braille’a”), lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.