Treść strony

 

Nabór do projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujące województwo mazowieckie do udziału w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ukończony 16. rok życia.

Projekt kierujemy do młodzieży i osób dorosłych, które uczą się, pracują lub nie są zatrudnione. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy podczas grupowych sesji zapewniamy hotel wraz z wyżywieniem oraz zwrot kosztów podróży.

Oferujemy:

  • kursy i szkolenia zawodowe
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (socjoterapeutyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne)
  • grupowe sesje informacyjno-poradnicze (poradnictwo prawne i obywatelskie, zdrowotne oraz technologiczne)
  • tyflorehabilitację indywidualną (orientacja przestrzenna, rehabilitacja sprzętowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, nauka alfabetu Braille’a)
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe (basen, nordic-walking, siłownia)
  • usługę asysty dla osób niewidomych (przewodnik, opieka nad dziećmi).

Pomożemy również rozwinąć skrzydła zawodowe poprzez:

  • poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe
  • podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres rekrutacja@trakt.org.pl lub kontakt telefoniczny:

Helena Jakubowska tel. 501-782-100

Józef Mendruń tel. 606-757-585.

Wsparciem możemy objąć 75 osób. Ostateczna lista uczestników zostanie wyłoniona po indywidualnej diagnozie potrzeb i oczekiwań każdej z osób chcących wziąć udział w Projekcie.

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 do 31.10.2019.

Czekamy na Państwa.

Regulamin projektu

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.