Treść strony

 

Matematyka bardziej dostępna dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Euro Math – to bezpłatna platforma ułatwiająca naukę matematyki uczniom niewidomym i słabowidzącym, która powstaje w wyniku współpracy naukowców z Państwowego Instytutu Badawczego NASK (koordynator), irlandzkiej uczelni Dublin City University (DCU) i holenderskiego królewskiego centrum eksperckiego dla osób niewidomych i niedowidzących Koninklijke VISIO (Royal VISIO).

 

Europejski projekt EuroMath, dofinansowany z programu Erasmus+, zostanie ukończony w czerwcu br. Powstał po to, by zapewnić większe wsparcie w edukacji matematycznej nauczycielom i uczniom niewidomym i z wadami wzroku, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Docelowo chodzi o wyrównanie szans takich uczniów w zdobywaniu kompetencji matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

 

Statystki pokazują, że we wszystkich trzech krajach uczestniczących w projekcie liczba dzieci z dysfunkcjami wzroku rośnie. W Polsce w roku szkolnym 2016/2017 było 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku (251 uczniów niewidomych i 7255 słabowidzących).

 

EuroMath wspomaga nauczycieli matematyki w lekcjach – także zdalnych

 

Działający już prototyp technologii pozwala nauczycielom przygotowywać materiały do lekcji matematyki w tradycyjnej wersji, a także w brajlu, przy pomocy jednego z czterech edytorów formuł i edytora graficznego. W czasie kiedy organizowanie lekcji online stało się tak istotne, platforma EuroMath może być wykorzystywana w trakcie indywidualnych, a także grupowych zajęć. Ma istotną zaletę – zwiększa samodzielność dziecka niewidomego w uczeniu się matematyki.

 

Platforma dysponuje repozytorium otwartych matematycznych zasobów edukacyjnych, w którym znajdują się materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych pomocnych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji, jak i w domu, podczas samodzielnej pracy ucznia.

 

Zasoby zostały opracowane przez nauczycieli matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku ze szkół w Holandii, Irlandii i w Polsce i są przygotowane w języku polskim i angielskim. Karty pracy ucznia w klasie, w domu, testy i ćwiczenia są w pełni dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

EuroMath zawiera też zbiór praktycznych przykładów, jak najlepiej uczyć dzieci niewidome i słabowidzące. Wyjaśnienie niektórych zagadnień matematycznych uczniom, którzy nie korzystają ze zmysłu wzroku, np. opisanie jak wygląda figura geometryczna, może stanowić dla nauczyciela duże wyzwanie, zwłaszcza w klasach, gdzie przeważają dzieci widzące. Dlatego ta innowacyjna platforma daje praktyczne narzędzia, pokazujące, jak najlepiej tłumaczyć tego typu zagadnienia dzieciom w każdym wieku.

 

Ponad 40 filmów instruktażowych

 

Na kanale platformy edukacyjnej – https://www.euromath.eu – dostępne są już filmy objaśniające nauczycielom działanie aplikacji EuroMath. Wśród ponad 40 instrukcji kilkanaście jest do obejrzenia po polsku, zgrupowanych na playliście EuroMath: Wideo instruktażowe dla nauczycieli matematyki”. Dotyczą one m.in. tego, jak zacząć pracę z platformą, jakie są jej funkcje, jak działają edytory formuł i edytor grafiki i jak uczeń słabowidzący lub niewidomy może samodzielnie poznawać treść matematyczną.

 

„Przygotowaliśmy kilkanaście materiałów wideo, które ułatwiają zapoznanie się z naszą aplikacją internetową i z repozytorium zasobów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że będzie to duże ułatwienie dla nauczycieli matematyki. Również pomocne są podręczniki w krótkiej formie Quick Start i inne materiały dostępne w Katalogu oprogramowania na portalu EuroMath. Użytkownik dowie się z nich m.in., jakie kroki należy wykonać przed rozpoczęciem pracy z aplikacją EuroMath i jak ją poprawnie skonfigurować. Dostępny jest też przegląd opcji aplikacji, instrukcja, jak wykonać podstawowe rysunki geometryczne w edytorze grafiki oraz zastosować dostępne edytory formuł do zapisu wyrażeń matematycznych przez nauczyciela” – wyjaśniła pracująca nad projektem dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Zakładu Technik Informatycznych w Edukacji NASK.

 

Baza – nagradzana polska technologia PlatMat

EuroMath bazuje na doświadczeniach i rozwiązaniach polskiej technologii wspomagającej PlatMat ( http://info.platmat.pl), dwukrotnie nagrodzonej za innowacyjność międzynarodowymi nagrodami (Tell Us Awards, ITEX 2015), która powstała w Instytucie Maszyn Matematycznych w latach 2014-2017.

 

Pomysłodawcy EuroMath liczą na to, że uda się w większym stopniu włączyć technologie informatyczne do matematycznej edukacji i rozpowszechnić je jako dobre praktyki edukacyjne, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Zwłaszcza że EuroMath może również służyć wszystkim nauczycielom matematyki, nie tylko uczącym dzieci z dysfunkcją wzroku. Łatwość edycji formuł z klawiatury QWERTY, również w brajlu, może zachęcić do korzystania z EuroMath.

 

Rezultaty projektu są publikowane na portalu https://www.euromath.eu.


Artykuł publikowany w ramach projektu „TYFLOSERWIS 2018–2021 INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY", dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.