Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Kwiecień w Żelazowej Woli

Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli zaprasza na „Spacer sensoryczny dla osób niewidomych”, który odbędzie się 16.04:

I grupa 10.00-11.00

II grupa 11.15-12.15

Poznamy park zmysłami dotyku, słuchu i węchu. Odszukamy zapachy i faktury oraz miejsca ciche i głośne, obiekty szorstkie i gładkie, ciepłe i zimne. Pejzaż dźwiękowy parku stanowią śpiewające ptaki i inne dźwięki otoczenia oraz muzyka Fryderyka Chopina. Wsłuchamy się w audiosferę parku oraz poznamy wybrane gatunki kwiatów z całego świata.

Więcej o kwietniowych wydarzeniach w Żelazowej Woli można przeczytać na stronie:

http://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/aktualnosci/1103.