Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Działacze i Pracownicy

Fundatorzy

Eugeniusz Czarnecki – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2013 roku, wykształcenie – średnie zawodowe, działacz społeczny w strukturach PZN w Płocku.,

Ryszard Cebula – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, w latach 2005-2006 członek Rady Fundacji i jej przewodniczący, wykształcenie wyższe matematyczne, nauczyciel, prezes Firmy w branży papierniczo-biurowej „Hurt-Papier”, działacz PZN na Podkarpaciu.

Stanisław Kotowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wiceprezes Zarządu Fundacji w latach 2005 – 2009, redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Fundacji BIT w latach 2005-2010, doktor psychologii, członek – założyciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Władysław Kozioł – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady do 2009 roku, wykształcenie średnie techniczne, działacz PZN, zmarł w 2009 roku.

Wojciech Maj – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2010 roku, wykształcenie wyższe – filolog angielski, tłumacz, publicysta, prezes firmy Medison w Kielcach zajmującej się sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. komputerów i oprogramowania dla niewidomych i słabowidzących i szkoleniami rehabilitacyjnymi.

Józef Mendruń – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wykształcenie wyższe psychologiczne, od 2005 roku prezes Zarządu Fundacji a od 2009 roku także dyrektor Biura Fundacji, działacz PZN, jeden z założycieli i członek Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Janusz Witkun – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady Fundacji do 2012 roku, wykształcenie wyższe prawnicze, jedyny w Polsce niewidomy notariusz

Rada Fundacji

Paweł Czarnecki – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2012 roku, wiceprezes Zarządu Fundacji w latach 2009 – 2012, wykształcenie wyższe – magister inżynier transportu.

Małgorzata Czerwińska – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2010 roku, wykształcenie wyższe humanistyczne – bibliolog, informatolog, prof. dr hab. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Marek Faderewski – umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2014 roku, dr nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Fundacji Edukacji Nowoczesnej oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Ryszard Stefan Kowalik – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, wykształcenie elektroniczne, wykładowca na Politechnice Gdańskiej, członek Rady oraz Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących od 2005 roku.

Agnieszka Mikołajewska – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2013 roku, wykształcenie wyższe – filolog amerykański, wykładowca w SGH, tłumaczka.

Dariusz Mikułowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2010 roku, wykształcenie wyższe matematyczne, dr nauk technicznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Jerzy Ogonowski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2005 roku a od 2006 jej przewodniczący, wykształcenie wyższe lingwistyczne (język rosyjski i francuski), biegły tłumacz, członek stowarzyszenia TEPIS.

Bogdan Rozborski – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2007 roku i jej sekretarz, wykształcenie wyższe – filolog angielski, biegły sądowy w zakresie fonoskopii.

Czesław Ślusarczyk – znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, członek Rady od 2005 roku, wiceprzewodniczący Rady od 2013 roku, członek Zespołu Doradztwa i Opiniowania Pomocy Technicznych dla Niewidomych i Słabowidzących i jego przewodniczący do 2007 roku, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego BIT do 2007 roku, dr nauk ekonomicznych.

Zarząd Fundacji

Józef Mendruń – prezes Zarządu Fundacji od 2005 roku.

Antonina Adamowicz – Hummel – wiceprezes Zarządu od 2012 roku, członek Zarządu od 2007, sekretarz Zarządu w latach 2007 – 2012, wykształcenie wyższe – filolog angielski, studia podyplomowe z rehabilitacji wzroku, doktor nauk pedagogicznych, wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, publicystka, międzynarodowa działaczka na rzecz niewidomych i słabowidzących.

Mariola Łygas – sekretarz Zarządu od 2012 roku, wykształcenie wyższe – pedagogika specjalna w zakresie rehabilitacji wzroku i złożonej niepełnosprawności, współpracownik Fundacji od 2009 roku, specjalista od zarządzania projektami i obsługi administracyjno – finansowej.

Pracownicy Fundacji

Genowefa Cagara – od 2013 roku specjalista ds. witryny internetowej i specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Monika Dargas – Miszczak – wykształcenie wyższe – finanse i rachunkowość w SGH, od 2012 roku specjalista ds. finansowo – organizacyjnych, certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, opieka nad projektami.

Izabela Galicka – wykształcenie wyższe – filolog polski i kulturoznawca, od 2015 asystentka Zarządu ds. redakcyjnych i wizerunku Fundacji.

Bronisława Perdek – wykształcenie średnie, od 2008 roku koordynator ds. organizacyjnych, współtworzenie projektów.

Marzena Pryszcz – wykształcenie wyższe, mgr inż. biotechnologii przemysłowej, od 2013 roku specjalista ds. publikacji i fundraisingu.

Izabela Wasilewska – wykształcenie wyższe – lingwistyka stosowana (język angielski i niemiecki), studia doktoranckie na neofilologii, od 2014 specjalista ds. funduszy europejskich, nauczycielka, tłumaczka.