Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Projekty WCAG

Projekty planowane

 

Projekty realizowane

Polska Akademia Dostępności

Logo Polska Akademia Dostępności Polska Akademia Dostępności jest projektem realizowanym przez Fundację Widzialni, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do zasobów cyfrowych.

Strona projektu: http://www.pad.widzialni.org/

Projekty zakończone

Internet bez barier

Projekt realizowany od 1 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Strona projektu: http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl

 

Dostępne strony – Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie. 

Logo Dostępne stronyProjekt realizowany w latach 2011-2014 przez Stowarzyszenie przyjaciół Integracji. Jego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych w dostosowywaniu ich serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu udzielono wsparcie ponad 500 instytucjom publicznym w zakresie dostosowania ich stron do wymogów standardu WCAG 2.0.

Strona projektu: http://dostepnestrony.pl/