Treść strony

 

Narzędzia

Dostępne szablony dla systemów WordPress, Joomla oraz Windu

Dostępne szablony FDCForum Dostępnej Cyberprzestrzeni udostępnia szablony dla systemów WordPress, Joomla oraz Windu, które wspierają tworzenie dostępnych stron internetowych. Szablony te są darmowe, dostępne i można je dowolnie modyfikować do swoich potrzeb.

Strona: http://szablony.fdc.org.pl/

 

Walidator kaskadowych arkuszy stylów

Usługa Walidacji CSS W3C to darmowy program stworzony przez W3C, którego celem jest pomaganie projektantom stron i deweloperom w weryfikacji Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS). Można z niego korzystać w sieci lub ściągnąć i korzystać z niego w formie programu napisanego w języku Java albo serwletu.

Strona walidatora: http://jigsaw.w3.org/css-validator/

 

WAVE – Walidator WCAG 2.0

Walidator WAVE – Web Accessibility Evaluation Tool jest prostym w obsłudze narzędziem on-line umożliwiającym przeanalizowanie pojedynczej strony internetowej pod kątem dostępności standardu WCAG 2.0. Narzędzie umożliwia dodatkowo weryfikację poprawności kodu semantycznego. Posiada możliwość ustawienia poziomu, pod jakim ma zostać zbadany serwis, a także określa współczynnik kontrastu zawartych w serwisie elementów. Po wniesieniu opłaty dostępna jest funkcja API – Aplication Programming Interface, która daje możliwość samodzielnego zaprogramowania sposobu prezentacji danych uzyskanych z testu.

Strona walidatora: http://wave.webaim.org/

 

Walidator Utilitia

Utilitia to polskie narzędzie do badania poziomu dostępności stron internetowych. Umożliwia m.in. sprawdzenie zgodności z wytycznymi WCAG 2.0 i analizę całego serwisu. Walidator Utilitia jest w stanie przeprowadzić 25 testów na każdej podstronie badanego serwisu. Badaniem może być objęta każda podstrona witryny, niezależnie od tego jak duży jest portal. Dostarcza obszerny raport zawierający szczegółowe informacje jak należy naprawić odnalezione nieprawidłowości.

Strona walidatora: https://validator.utilitia.pl/

 

A3Web.org

A3web.org jest narzędziem wspomagającym ocenę dostępności serwisu internetowego. Dostępność oznacza tu zgodność ze standardem WCAG 2.0. Nie jest to jednak walidator automatyczny, a kreator prowadzący użytkownika po kolei przez listę pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Użytkownik jest wspomagany w tym procesie przez wyjaśnienia i podpowiedzi, w tym także wskazanie użytecznych narzędzi. Po zakończeniu procesu użytkownik może pobrać raport zawierający informacje na temat spełniania wymagań dostępności i rekomendacje zmian. Może on posłużyć do wdrożenia poprawek w serwisie podczas odbierania go od wykonawcy lub w momencie, gdy przewidywane są zmiany.

Strona: http://stow1.edl.pl/

 

Web Developer

Web Developer to dodatek do przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera. Rozszerzenie to, to zbiór narzędzi, które pozwalają na edytowanie, analizowanie i monitorowanie kodu źródłowego serwisów internetowych. Pozwala także na badanie, przez programistów, pod kątem audytowania stron mające na celu poprawę dostępności. Pomaga zweryfikować działanie stron we współpracy z technologią asystującą. Web Developer daje możliwość wglądu w architekturę stron internetowych, dzięki temu można sprawdzić czy wymiana danych pomiędzy stroną a odwiedzającymi jest poprawna.

Strona wtyczki: http://chrispederick.com/work/web-developer/

 

Total Validator

Total Validator to narzędzie dla twórców stron internetowych. Jego najważniejszym atutem jest możliwość pracy na systemach Windows, OS X oraz Linux. Jest bardzo prosty w obsłudze – jednym kliknięciem uruchamiamy kilka wbudowanych walidatorów. Umożliwia sprawdzenie poprawności kodu (X)HTML, stylów CSS i działających linków. Dodatkowo za jego pomocą mamy możliwość weryfikacji serwisu pod kątem dostępności według standardu WCAG 2.0. Wersja PRO pozwala na rozszerzenie funkcjonalności narzędzia, które dodatkowo pozwala na m.in. analizę kilku stron jednocześnie.

Strona walidatora: https://www.totalvalidator.com/

 

Generator kolorów

Aplikacja w prosty i szybki sposób pozwala uzyskać kody kolorów dla tekstu i tła jakie zamierzamy użyć do naszej przyszłej strony lub dokumentu. Praca z narzędziem jest bardzo prosta. Po lewej ustawiamy kolor dla tekstu, a po prawej dla tła. Należy odpowiednio ustawić suwaki, do interesujących nas kolorów. Na samym dole znajduje się okno z podglądem wyników. Odpowiednio dla tekstu i tła mamy możliwość ustawień RGB, odcieni oraz paletę z kolorami. Za każdym razem gdy dokonamy zmian w ramkach wyświetlają się kody dla ustawionych przez nas kolorów. Kody te możemy skopiować i przebadać czy współczynnik kontrastu pomiędzy nimi jest odpowiedni.

Strona narzędzia: http://www.kurshtml.edu.pl/generatory/kolory.html