Treść strony

 

Dostępność stron internetowych jest już obowiązkowa

Od 23 września bieżącego roku wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne, czyli m.in. dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W maju 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). W ramach ustawy przewidziano dwa terminy, przed upływem których wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych powinny zostać dostosowane do standardów dostępności. Pierwszy termin upłynął 23 września 2019 roku i dotyczył zapewnienia dostępności stron internetowych utworzonych po 23 września 2018 roku. Drugi termin, który niedawno upłynął, dotyczy stron internetowych utworzonych przed 23 września 2018 roku.

Innymi słowy, od 23 września 2020 roku wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych, bez względu na to, kiedy zostały utworzone, powinny być dostępne. Ponadto na każdej takiej stronie musi znajdować się tzw. deklaracja dostępności, czyli dokument, który ma zawierać m.in. Informację o tym, w jaki sposób dokonano sprawdzenia dostępności strony. Za niespełnienie tych wymogów grożą kary pieniężne.

No dobrze, a co to oznacza w praktyce? Zacznijmy od tego, czym jest dostępność. Mówi się, że dostępność to dostosowanie czegoś, np. strony internetowej, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie jest to do końca prawda. Nie chodzi o co, aby coś zmieniać dla pewnej grupy osób, ale aby projektować strony internetowe w taki sposób, by każdy mógł z nich skorzystać. Bez względu na to, czy stronę odwiedza osoba sprawna czy niepełnosprawna, powinna ona mieć zapewniony taki sam dostęp do funkcjonalności oraz informacji zawartych na stronie. Wbrew powszechnej opinii nie oznacza to uproszczenia lub zubożenia zawartości strony. Napisałem o tym więcej w felietonie, który niebawem ukaże się na łamach naszego „Tyfloserwisu”.

Wracając do ustawy. Podmioty publiczne, takie jak np. urzędy, szpitale, szkoły, przedszkola, czy zarządcy komunikacji miejskiej, mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby ich strona była zgodna ze standardami dostępności i mają obowiązek reagować na zgłoszenia dotyczące problemów z dostępnością. Za standard przyjęto normę EN 301549 w wersji V2.1.2, która jest równoważna z WCAG 2.1 na poziomie AA. W ustawie przewidziano kary, ale nie za brak dostępności, a za niereagowanie na zgłoszenia o problemach z dostępnością. Grozi za to kara w wysokości 10 tysięcy złotych. Zgłoszenie może wysłać każdy, a informacja o tym, na jaki adres należy zgłaszać problemy, musi zostać podana w deklaracji dostępności. Za niepublikowanie deklaracji dostępności przewidziana jest kara w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 3 ustawy, podmiot publiczny ma 7 dni na naprawienie problemu. Ustawa przewiduje jednak pewną furtkę. Jeśli wykonanie naprawy jest niemożliwe w przeciągu 7 dni, podmiot musi o tym powiadomić osobę zgłaszającą problem i wyznaczyć datę wykonania naprawy. Naprawa nie może jednak trwać dłużej niż dwa miesiące. Jeśli podmiot publiczny odmówi naprawy, zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 przysługuje nam prawo do złożenia skargi na tę decyzję.

Ustawa przewiduje też kilka wyjątków dla treści, których dostępność nie musi zostać zapewniona. Są to np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018, pod warunkiem, że nie mają one znaczenia dla bieżącej działalności podmiotu, a także treści multimedialne opublikowane przed 23 września 2020. Z obowiązku zapewnienia dostępności zasadniczo są zwolnione podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Jednakże taki podmiot również ma obowiązek opublikować deklarację dostępności, a w niej musi wyjaśnić przyczyny braku dostępności.