Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Diagnoza zawodowa - zapytanie

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako realizator projektu poszukuje specjalisty – doradcy zawodowego do realizacji następujących zadań:

1) przeprowadzenia diagnozy zawodowej 25 uczestników projektu,

2) udzielenia porady zawodowej 25 uczestnikom projektu.

Wymagania względem Wykonawcy:

  • 1. Posiada wykształcenie kierunkowe poświadczone odpowiednimi dokumentami.
  • 2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie jako doradca zawodowy w pracy z osobami z niepełnosprawnością poświadczone odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie, umowa o pracę, świadectwo pracy)

Miejsce:

  • 1. Przeprowadzenia diagnozy zawodowej: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym będzie organizowane spotkanie grupowe; miejsce zostanie wskazane przez realizatora projektu w terminie późniejszym,
  • 2. Udzielenia porady zawodowej: w miejscu ustalonym przez zamawiającego na terenie woj. Mazowieckiego.

Przewidywany termin realizacji:

1. Diagnoza zawodowa: sierpień 2018 roku,

2. Indywidualne porady zawodowe: październik-listopad 2018 roku.

Termin składania ofert: 14.08.2018

Cel:

1.Diagnoza zawodowa dotyczyć będzie osób zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia i ma na celu zdiagnozowanie ich potencjału i predyspozycji; wg przygotowanego przez realizatora projektu formularza.

2. Poradnictwo zawodowe umożliwi stworzenie szczegółowego profilu zawodowego, który będzie miał merytoryczny wpływ na kolejne etapy aktywizacji zawodowej danego uczestnika projektu; poradnictwo trzeba udokumentować kartą czasu pracy i kartą indywidualnego wsparcia.

Forma wsparcia: indywidualne spotkania z uczestnikiem.

Wymiar wsparcia:

1) diagnoza zawodowa: 2 godziny na uczestnika; łącznie 50 godzin;

2) indywidualne porady zawodowe: średnio 2 godziny na uczestnika; łącznie 50 godzin.

Oferty zawierające stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie prosimy przesyłać na adres: d.buchalska@trakt.org.pl(podając w tytule wiadomości „doradca zawodowy”), lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.