Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Poeta, który dotykał świata - Iza Galicka

Od dwóch lat w Polanicy-Zdroju, w listopadzie, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego – impreza służąca wszechstronnej wymianie poetyckich doświadczeń. Warto więc w tym miejscu poświęcić chwilę wspomnień niewidomemu poecie i bardowi, tak zasłużonemu dla polskiej kultury.

Jest taka biblioteka… - Edyta Grabowska-Gwardiak

Umberto Eco, wielki włoski pisarz i filozof, powiedział, że kto czyta książki, żyje podwójnie. To zdanie nabiera szczególnego sensu dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, ponieważ książka to dla nich pewnego rodzaju okno na świat.

Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności - Barbara Zarzecka

„Życie z niepełnosprawnością jest ciągłym nawigowaniem pomiędzy poczuciem wyjątkowości – wyjątkowej niesprawiedliwości, wyjątkowej krzywdy, wyjątkowej dzielności, wyjątkowego wysiłku – a poczuciem zwyczajności, «normalności»” – pisze Maria Reimann w książce „Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności”. I to lawirowanie udało się jej uchwycić, powołując się na doświadczenia własne i innych kobiet.

Spacer po stołecznych obiektach dostępnych - Agata Pisarska

Proponujemy przegląd kilku wybranych warszawskich placówek kulturalnych, które mają w swojej ofercie propozycje także dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Warto wiedzieć, z czego możemy skorzystać podczas weekendowego odpoczynku bądź w czasie okazjonalnej wizyty w Warszawie, na przykład podczas nadchodzących ferii.

Barwy jesieni, czyli poezja Andrzeja Rodysa - Izabela Galicka

10 grudnia 2019 roku w Tyflogalerii mieliśmy okazję spotkać się już po raz kolejny z poezją Andrzeja Rodysa. Klasyczną w formie i wysmakowaną literacko, a jednocześnie bardzo nowoczesną w przekazie.