Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Żelazowa Wola miejsce urodzenia Fryderyka Chopina

Wydawnictwo pod ww. tytułem stanowi zeszyt-przewodnik po Żelazowej Woli, prezentujący też życiorys Fryderyka Chopina i ciekawostki związane z miejscami, w których przebywał. Integralną częścią publikacji są trzy mapy barwno-wypukłe:

Widzący niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani pod redakcją Józefa Szczurka

W wstępie do publikacji noszącym tytuł „Nasi Przyjaciele” Józef Mendruń pisze:

Chodzi w publikacji o ludzi widzących, którzy w historii ruchu niewidomych w Polsce na przestrzeni długich lat pracowali zawodowo lub społecznie dla dobra tej grupy niepełnosprawnych i wraz z nimi poszukiwali najlepszych rozwiązań w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, tworzyli dobra materialne i duchowe, z których teraz korzystamy, czerpiemy siły, aby pokonywać piętrzące się przeszkody i własne słabości.

Juliusz Słowacki. Wybór poezji (wyboru dokonał i wstępem opatrzył Profesor Andrzej Fabianowski)

Publikacja powstała w dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego i Ludwika Braille’a. Jest to obszerny wybór twórczości Juliusza Słowackiego wydany w dwóch wersjach: w powiększonym druku i brajlu.

Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących – Stanisław Kotowski

Informacje zawarte w Przewodniku pomogą zorientować się w najważniejszych problemach życiowych osób niewidomych i słabowidzących, ich ograniczeniach i możliwościach, potrzebach, uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, prawnych itp.

Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Przewodnik pod redakcją dr Małgorzaty Paplińskiej dofinansowany został ze środków PFRON. Jest to propozycja dla:

  • rodziców i opiekunów małych niewidomych dzieci,
  • nauczycieli pisma brajla,
  • studentów, specjalistów, którzy pracują lub będą pracować z małymi niewidomymi dziećmi,
  • wykładowców uczelni pedagogicznych, przygotowujących przyszłych nauczycieli brajla, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • bibliotek pedagogicznych,
  • osób nowo ociemniałych, które chciałyby nauczyć się pisma brajla.