Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

2019r. - POLSKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt realizowany był w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie Atlasu „Polska podczas II wojny światowej„.

2019 R. - Moje życie w "Trakcie"

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było wydanie publikacji w powiększonym druku pt. „Moje życie w Trakcie”. Wydawnictwo jest zapisem zmagania się słabowidzącej autorki z wyzwaniami, które niesie życie, a także z barierami we własnej mentalności. Książka podejmuje szeroko pojętą problematykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku.

2019R. - "Atlas Kresów Wschodnich - na wschód od Bugu" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2018 - 2019 R. - „Lwów - plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2018 r. - Warszawa Chopina dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach zadania 19) turystyka i krajoznawstwo ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.