Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2017 - 2018 r. - „Wilno - plan Starego Miasta” dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem projektu było wydanie Atlasu „Wilno – plan Starego Miasta” przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

2017 r. - TYFLOSERWIS 2017 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Aktywność i wiedza” nr 2/2017.

2017 r. - Polskie powstania narodowe - Atlas dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany był ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie Atlasu polskich powstań narodowych przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

2017 R. - Warszawa niepełnosprawnym - niepełnosprawni o Warszawie

Projekt realizowany był w ramach programu „Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, organizowanego przez Urząd m.st. Warszawy. Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy o stolicy wśród jej młodych mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2016 R. - BEZ WZROKU MOŻNA TEŻ

Projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Młodzi Obywatele Warszawy w Konkursie Ofert 2016-2017. Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku, szerzenie postaw tolerancji wobec niepełnosprawności, uczenie właściwych form pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz przeciwdziałanie stereotypom prowadzącym do marginalizacji osób niepełnosprawnych wzrokowo.