Treść strony

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Do czego zdolny jest pies?

Pies udomowiony został przed tysiącami lat i ciągle człowiek odkrywa jego nowe możliwości. Z pewnością Czytelnicy wiedzą niemal wszystko o psach. Ale może warto zebrać te wiadomości i poinformować o nowo odkrytych. Te znane zostaną tylko wymienione, nowo odkryte omówione.

Czy pies przewodnik?

W porównaniu z innymi krajami, w Polsce niewielu niewidomych korzysta z pomocy psów przewodników. Trudno o jednoznaczną odpowiedź, dlaczego tak jest. Kwestia ta jest na pewno złożona. Wydaje się jednak, że trochę za mało propaguje się tę formę pomocy samodzielnego poruszania się.

Nie jest łatwo zaakceptować...

Osłabienie zdolności widzenia może być spowodowane wadami narządu wzroku. Wówczas możliwa jest korekta szkłami. Jeżeli natomiast spowodowane jest różnymi chorobami, które niszczą poszczególne części narządu wzroku – okulary nie pomagają. Osoby słabowidzące w zależności od wady wzroku czy rodzaju i stopnia zaawansowania choroby mają różne możliwości widzenia.

Leki - segregowanie i podawanie

Wszyscy od czasu do czasu mamy do czynienia z lekami. Przy różnorodności stosowanych specyfików często gubimy się, zapominamy o niektórych lekach, o odpowiednim dawkowaniu i porach ich zażywania.

Nie jest łatwo zaakceptować...

Kilkanaście lat temu otrzymałam orzeczenie przyznające mi pierwszą grupę inwalidzką. Byłam zaszokowana. Miałam poważne problemy ze wzrokiem, ale nie przypuszczałam, że kwalifikują mnie one do pierwszej grupy. Uważałam, że grupa ta zarezerwowana jest dla osób całkowicie niewidomych. Przez pewien czas wstydziłam się tego orzeczenia. Wydawało mi się, że zostałam napiętnowana.