Treść strony

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Nie jest łatwo zaakceptować...

Osłabienie zdolności widzenia może być spowodowane wadami narządu wzroku. Wówczas możliwa jest korekta szkłami. Jeżeli natomiast spowodowane jest różnymi chorobami, które niszczą poszczególne części narządu wzroku – okulary nie pomagają. Osoby słabowidzące w zależności od wady wzroku czy rodzaju i stopnia zaawansowania choroby mają różne możliwości widzenia.

Leki - segregowanie i podawanie

Wszyscy od czasu do czasu mamy do czynienia z lekami. Przy różnorodności stosowanych specyfików często gubimy się, zapominamy o niektórych lekach, o odpowiednim dawkowaniu i porach ich zażywania.

Nie jest łatwo zaakceptować...

Kilkanaście lat temu otrzymałam orzeczenie przyznające mi pierwszą grupę inwalidzką. Byłam zaszokowana. Miałam poważne problemy ze wzrokiem, ale nie przypuszczałam, że kwalifikują mnie one do pierwszej grupy. Uważałam, że grupa ta zarezerwowana jest dla osób całkowicie niewidomych. Przez pewien czas wstydziłam się tego orzeczenia. Wydawało mi się, że zostałam napiętnowana.

Czy oszczędzać osłabiony wzrok?

Z doświadczenia wiem, że osoby słabowidzące, które mają poważne problemy z czytaniem zwykłego druku, mało korzystają z pomocy optycznych. Wysiłek jaki trzeba włożyć w czytanie jest często niewspółmierny do osiąganych efektów.

Przezwyciężyć wstyd

Niemal codziennie spotykam osoby tracące wzrok, które zgłaszają się do Związku w poczuciu klęski i beznadziei. Gdy przedstawiamy im propozycje podjęcia nauki bezwzrokowych technik wykonywania czynności życiowych, często natrafiamy na opór przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji.