Treść strony

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej

Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej można rozpatrywać w aspekcie długofalowym, który obejmuje okres stymulacji rozwojowej od urodzenia aż do końca wieku przedszkolnego oraz w aspekcie oddziaływań bezpośrednich, dokonujących się w ostatnim roku poprzedzającym naukę. W wypadku dziecka niepełnosprawnego szczególnie ważne jest rozpoczęcie jak najwcześniej długofalowych i systematycznych działań obejmujących wspieranie rozwoju i pokonywanie skutków, jakie niesie konkretna niepełnosprawność.

Zabawy rozwijające świadomość własnego ciała i znajomość jego schematu

Zaproponowane poniżej zabawy można przeprowadzić z grupą dzieci oraz w parach: dziecko z dzieckiem lub dziecko z dorosłym. Każda z tych form wymaga drobnych adaptacji, z którymi poradzi sobie każdy nauczyciel czy rodzic. Zabawy te będą atrakcyjne dla dzieci słabowidzących po uwzględnieniu wskazówek, dotyczących formułowania poleceń i stosowanych pomocy.

Żywy sprzęt rehabilitacyjny

Niemal wszyscy wiedzą, że pies jest zwierzęciem inteligentnym i od tysięcy lat współżyje z człowiekiem. Niemal wszyscy wiedzą, że pies jest doskonałym myśliwym, ratownikiem, stróżem, detektywem, przewodnikiem niewidomych a nawet siłą pociągową. Nie wszyscy jednak wiedzą, a niektórzy powinni wiedzieć, co powinien umieć pies przewodnik i w jakim zakresie jest szkolony.

Zadowolony pies - niezawodny przewodnik

Każdy człowiek, który bierze pod swój dach psa, przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia mu odpowiednich warunków, czyli jedzenia, troski o zdrowie, miłości. Szczególną odpowiedzialnością musi wykazać się właściciel szczeniaka, bo to jest tak, jakby przygarnął niemowlę. Na tym etapie jego życia niezwykle ważna jest profilaktyka. Szczeniaka trzeba przede wszystkim w odpowiednim czasie odrobaczyć i zaszczepić.

"Tresowanie" Opiekuna

Nikt nie ma wątpliwości, że pies przewodnik jest dla osoby z dysfunkcją wzroku cenną pomocą rehabilitacyjną. Pozwala jej nie tylko na bezpieczniejsze i szybsze tempo przemieszczania się, ale, jako żywa i rozumna istota, pozytywnie wpływa na sferę psychiczną swego “pana”, może przyczynić się do poprawy jego wizerunku, ułatwić kontakty z ludźmi, może też stać się wiernym i oddanym przyjacielem. No właśnie – może!