Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Prezentujemy „Porady” publikowane na łamach prasy wydawanej głównie przez Polski Związek Niewidomych w latach 1995 – 2004.

Wybór kierunku studiów

Jesteś młodą osobą niewidomą lub słabowidzącą. Kończysz szkołę średnią. Chcesz podjąć naukę na wyższej uczelni. Czy wiesz, jaki kierunek studiów możesz wybrać? Jakie problemy czekają cię na uczelni? Jak będziesz je rozwiązywał? Jak będziesz mógł się uczyć? Niewidomego i słabowidzącego, na studiach czeka więcej trudności niż pozostałą młodzież.

Uczeń niewidomy w klasie - wskazówki dla nauczycieli

Uczeń niewidomy jest dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Właściwe zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb ucznia niepełnosprawnego wzrokowo, który uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej wymaga specjalistycznego wsparcia od nauczycieli. Niezwykle ważna jest tu zarówno znajomość metod pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku, jak i umiejętność doboru i adaptacji pomocy dydaktycznych dla konkretnego, niewidomego dziecka. Tekst ten zawiera kilka praktycznych wskazówek dla nauczycieli, którzy nie mieli doświadczeń w pracy z dzieckiem niewidomym.

Na studiach

Otrzymałem prośbę niewidomego studenta o kilka rad, które mogą ułatwić pokonywanie trudności z czytaniem w okresie studiów.

Młodzi Czytelnicy! Studia skończyłem przed wieloma laty. Były to inne czasy i inne możliwości. Mieszkałem w Krakowie w DS “Żaczek”. Nie wyobrażacie sobie, jakie trudności przeżywałem przez dwa pierwsze lata studiów. Trzeba było czytać mnóstwo literatury.

Muzyczne ścieżki życia

Muzyka jest wielkim darem, który został mi ofiarowany przez los. Dzięki muzyce moje życie jest piękniejsze i ma większy sens. Kiedyś wybrałam tę drogę i podążam nią, realizując kolejne zadania i osiągając coraz to nowe cele. Z muzyką idę przez życie tak jak z aniołem stróżem. Ona towarzyszy mi w pracy, w nauce i we wszystkim, co robię każdego dnia.

Co uczeń wiedzieć powinien?

1. Powinieneś wiedzieć, jakie masz ograniczenia i jakie możliwości

Masz wadę wzroku. Widzisz gorzej niż widzą koledzy. A może widzisz bardzo słabo, albo nie widzisz zupełnie. Jest to wielkie utrudnienie w Twoim życiu, powoduje duże ograniczenia, sprawia, że wszystko jest skomplikowane i trudne. To prawda i wiesz o tym doskonale. Ale może nie wiesz, że brak wzroku, a tym bardziej jego osłabienie, nawet poważne, nie przekreśla wszystkich Twoich możliwości. Od Ciebie w znacznej mierze zależy, czy Twoje życie będzie podobne do życia Twoich kolegów.