Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi fizjoterapeuty

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi fizjoterapeuty

dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kwiecień w Żelazowej Woli

Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli zaprasza na „Spacer sensoryczny dla osób niewidomych”, który odbędzie się 16.04:

Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom, naszym Pięknym Kwiatom, życzymy w dniu ich święta niepohamowanego wzrostu, wiele słońca dla urody ciała, dużo deszczu dobrych słów dla radości ducha i bezpiecznego gruntu życiowego.

Kwiaty

Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny PZN zwrócił się do nas z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji:

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie

Aktywny Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON, realizowanego w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DISONS/2019 z dnia 27.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalisty do spraw wsparcia społecznego w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.