Treść strony

Nekrolog

Zarząd i Rada Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” z żalem informują, że 2 grudnia br. zmarł po ciężkiej chorobie Paweł Czarnecki. Był on aktywnym działaczem naszej Fundacji od początku jej istnienia. Pełnił kolejno: funkcję członka Zarządu, a następnie do końca swoich dni – członka Rady. Władze Fundacji składają rodzinie zmarłego gorące wyrazy współczucia.

ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało następujący Program Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów:

2 GRUDNIA 2016

9.30

Uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli MNW oraz zaproszonych gości.

Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących

Miło nam poinformować, że już wkrótce wydamy pierwszy w kraju Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakończenie tego nowatorskiego projektu wydawniczego nastąpi z końcem listopada br. Dzięki niemu na rynku wydawniczym pojawi się pierwsza w kraju tak obszerna publikacja zawierająca 13 historycznych map barwno-wypukłych Polski, od jej początków po współczesność. Plansze w formacie A3 będą dostępne zarówno dla osób niewidomych jak i słabowidzących.

Pomoce nieoptyczne - Grażyna Machura

Poza ważnym działem przyrządów optycznych, poprawiających funkcjonowanie w codziennym życiu, osoby słabowidzące doceniają też pomoce określane jako nieoptyczne.

Należy przede wszystkim wymienić:

  • § oświetlenie,
  • § kontrast,
  • § kolor.

Ogólnopolski projekt doradczy „Wie kto pyta”

Na prośbę Fundacji VisMaior publikujemy zaproszenie do udziału w projekcie:

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie pt. „Wie kto pyta”, dofinansowanym ze środków PFRON. Będzie on realizowany do grudnia tego roku. Kierujemy go do osób niewidomych i słabowidzących, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, a także do osób z ich otoczenia.