Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Zapytanie ofertowe - Coaching

ZAPYTANIE OFERTOWE

obejmujące:

Część A: usługę rozwojową w formie indywidualnego omówienia wyników analizy osobowości wykonanej metodą Extended DISC dla 45 uczestników, w łącznym wymiarze 90 godzin.

Część B: coaching indywidualny dla uczestników projektu w wymiarze 80 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej

obejmujące:

Część A: profilaktykę chorób oczu w tym konsultacje okulistyczne,

Część B: profilaktykę chorób cukrzycy

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH - Przypomnienie!

Przypominamy, że jutro mija termin składania ofert do poniższego ogłosenia.

Oferta pracy - asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia w projekcie.

Oferta pracy - specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia społeczno-zawodowego w projekcie.