Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Żegnamy Andrzeja Bartyńskiego

Z żalem przypominamy, że 16 czerwca 2018 roku zmarł
ANDRZEJ BARTYŃSKI (1934-2018)

Poeta, przez 25 lat Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, wieloletni członek Rady Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

Pogrzeb odbędzie się 7 lipca 2018 roku na cmentarzu parafialnym pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Odona Bujwida 51.

Żonie Krystynie Bartyńskiej oraz rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają Rada i Zarząd Fundacji „Trakt”.

Wspomnienie o Andrzeju Bartyńskim IMPRESARIO I POETA - Jerzy Ogonowski

Kiedy byłem w drugiej, a może w trzeciej klasie szkoły podstawowej, pewnego dnia wychowawczyni klasy, przy okazji jakichś moich udanych czynów szkolnych, powiedziała: „Pracuj tak dalej, ucz się tak, jak teraz, a będziesz taki, jak Bartyński”. Po czym nastąpiła lekcja o tym, że wśród niewidomych są różni zdolni i mądrzy ludzie, a Bartyński, to jest poeta. Potem mijały lata, zmieniały się czasy i nawet epoki, ale od czasu do czasu, gdzieś w tle, ktoś coś nawiązywał, mówił, zapytywał odnośnie Andrzeja Bartyńskiego.

Nabór do projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujące województwo mazowieckie do udziału w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ukończony 16. rok życia.

Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 19.04.2018 roku

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem od dnia 1 maja 2018 r. realizacji projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 19.04.2018 roku

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 maja 2018 r. realizacji projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Zamawiający: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”